Letošní ročník City Nature Challenge, opět poznamenaný celosvětovou pandemií koronaviru, se odehraje po celém světě ve dnech 30. dubna až 3. května 2021. Přihlásilo se do něj více jak 430 měst a regionů. V rámci České Republiky to je Praha, Brno a letošní nováček Uherské Hradiště. Organizátorem pražské akce je opět Národní muzeum, v Brně pak Hvězdárna a planetárium Brno a v Uherském Hradišti Fakulta logistiky a krizového řízení – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.

Tradičně se jedná o soutěžní projekt, ve kterém města spolu soupeří o co největší počet pozorování přírodní rozmanitosti na svém území. V letošním roce je to však ve všech zapojených městech jinak z důvodu koronaviru. Přesto se však můžete zapojit a během výše uvedených dní s pomocí aplikace iNaturalist zaznamenávat pozorované rostliny, živočichy a houby ve svém okolí. Fotografie můžete pořizovat u vás na zahradě, v oblíbeném parku nebo třeba na autobusové zastávce. Aplikace se pokusí sama rozpoznat, o jaký druh rostliny, zvířete, nebo houby se jedná.

City Nature Challenge je projekt, ve kterém se spojí pozorovatelé přírody z měst z celého světa. Hlavním cílem je ukázat, že navzdory obecně přijímaným názorům je příroda ve městech opravdu bohatá. Tato výzva odstartovala poprvé v roce 2016 a to pouze mezi městy Los Angeles a San Francisco. V roce 2018 se konal první mezinárodní ročník, kdy se zapojilo 68 měst. Do letošního ročníku se přihlásilo více jak 400 měst z celého světa (kompletní seznam zapojených měst naleznete ZDE), což je 2× tolik, něž tomu bylo loni.