Od samotného založení Národního muzea v roce 1818 patří kolekce přírodnin k jeho největší sbírkovým fondům. Staráme se o více než 15 miliónů sbírkových předmětů starých od několika miliard let až po současnost.

Historické muzeum patří k nejstarším částem Národního muzea s kořeny už po jeho založení v roce 1818. V současné době se skládá ze čtyř úseků, deseti oddělení a dvou referátů.

Je veřejná vědecká knihovna a druhá největší knihovna s historickými fondy v České republice. Vznikla společně s Národním muzeem v roce 1818.

Národní muzeum má pět základních odborných složek - muzeí, které jsou různě zaměřené. Jejich odborné zaměření bylo dáno způsobem jejich založení i historickým vývojem. 

Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur je jedinou muzejní institucí v České republice, která se věnuje hmotnému i duchovnímu odkazu neevropských civilizací.