Ředitelka Historického muzea

PhDr. Zuzana Strnadová
E-mail: zuzana.strnadova@nm.cz

Sekretariát ředitele Historického muzea

Jana Abazidová
E-mail: jana.abazidova@nm.cz
Tel.: 224 497 169

Dita Dvořáková
E-mail: dita.dvorakova@nm.cz
Tel.: 224 497 208

Sbírkový úsek 1

Pověřena řízením: PhDr. Helena Svobodová, Ph.D. 
E-mail: helena.svobodova@nm.cz
Tel.: 224 497 218

Oddělení pravěku a antického starověku

Pověřena řízením: PhDr. Helena Svobodová, Ph.D. 
E-mail: helena.svobodova@nm.cz
Tel.: 224 497 218

Oddělení starších českých dějin

Vedoucí: PhDr. Petr Přibyl, Ph.D.
E-mail: petr.pribyl@nm.cz
Tel.: 224 497 364

Zámek Vrchotovy Janovice 

Kontaktní osoba: Mgr. Ludmila Fiedlerová
E-mail: ludmila.fiedlerova@nm.cz 
Tel.: 317 835 181

Numismatické oddělení

Vedoucí: Mgr. Lenka Vacinová, Ph.D. 
E-mail: lenka.vacinova@nm.cz
Tel.: 224 497 229

Sbírkový úsek 2

Vedoucí: Mgr. Jan Lomíček, Ph.D.
E-mail: jan.lomicek@nm.cz
Tel.: 224 497 305

Oddělení novodobých českých dějin

Vedoucí: Mgr. Tomáš Kavka, Ph.D.
E-mail: tomas.kavka@nm.cz
Tel.: 224 497 153

Oddělení dějin tělesné výchovy a sportu

Vedoucí: Mgr. Jan Lomíček, Ph.D.
E-mail: jan.lomicek@nm.cz
Tel.: 224 497 305

Etnografické oddělení

Pověřena řízením: Mgr. Daniela Záveská
E-mail: daniela.zaveska@nm.cz
Tel.: 224 272 517

Adresa: Kinského zahrada 97, 150 00 Praha 5
E-mail: narodopis@nm.cz
Tel.: 257 325 766

Divadelní oddělení

Vedoucí: Mgr. Libor Vodička, Ph.D. 
E-mail: libor.vodicka@nm.cz
Tel.: 224 497 356, 725 398 190

Muzeum české loutky a cirkusu

Adresa muzea: Velké náměstí 43, 383 01 Prachatice
E-mail: loutky.cirkus@nm.cz
Tel.: 388 385 716

Archivní úsek

Vedoucí: PhDr. Klára Woitschová, Ph.D.
E-mail: klara.woitschova@nm.cz 
Tel.: 220 802 530

Archiv Národního muzea

Pověřena řízením: PhDr. Klára Woitschová, Ph.D.
E-mail: klara.woitschova@nm.cz 
Tel.: 220 802 530

Adresa archivu: Na Zátorách 6, 170 00 Praha 7
E-mail: archivnm@nm.cz
Tel.: 220 802 530

Referát Archiv dějin tělesné výchovy a sportu

Referentka: Mgr. Lucie Swierczeková, Ph.D.
E-mail: archiv.odtvs@nm.cz
Tel.: 224 497 186

Referát spisové služby

Referentka: Miriam Dundálková
E-mail: miriam.dundalkova@nm.cz
Tel.: 224 497 436

Úsek správy, evidence a péče o sbírky

Pověřena řízením: Adéla Skoupá, DiS. 
E-mail: adela.skoupa@nm.cz
Tel.: 416 782 825

Oddělení péče o sbírky

Pověřena řízením: Adéla Skoupá, DiS. 
E-mail: adela.skoupa@nm.cz
Tel.: 416 782 825

Oddělení evidence sbírek

Vedoucí: Michaela Voldřichová 
E-mail: michaela.voldrichova@nm.cz 
Tel.: 224 497 323