Členové

  • Mgr. Petr Brůha (Národní muzeum – náměstek pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost)
  • RNDr. Jiří Frank, Ph.D. (Národní muzeum – ředitel Přírodovědeckého muzea)
  • Dott. Emanuele Gadaleta (Národní muzeum – ředitel Českého muzea hudby)
  • Jiří Pekárek, DiS. (Národní muzeum – Odbor ekonomického náměstka)
  • Mgr. Ondřej Pittauer (vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze)
  • Mgr. Martin Sekera, Ph.D. (Národní muzeum – ředitel Knihovny Národního muzea)
  • prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. (Památník národního písemnictví – Muzeum literatury – ředitel)
  • PhDr. Zuzana Strnadová (Národní muzeum – ředitelka Historického muzea)
  • Mgr. et Mgr. Zdeněk Šámal (Národní muzeum – ředitel Náprstkova muzea)