Předseda

 • Mgr. Martin Sekera, Ph.D. (Národní muzeum – ředitel Knihovny Národního muzea, pověřen řízením Historického muzea)

Členové

 • doc. RNDr. Petr Benda, Ph.D. (Národní muzeum – Přírodovědecké muzeum)
 • RNDr. Jiřina Dašková, Ph.D. (Národní muzeum – Přírodovědecké muzeum)
 • PhDr. Eva Dittertová (Národní muzeum – ředitelka Náprstkova muzea)
 • RNDr. Jiří Frank, Ph.D. (Národní muzeum – vědecký tajemník, Odbor náměstka pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost)
 • Dott. Emanuele Gadaleta (Národní muzeum – ředitel Českého muzea hudby)
 • PhDr. Jitka Gelnarová, Ph.D. (Národní muzeum – Historické muzeum)
 • Mgr. Petr Kment, Ph.D. (Národní muzeum – Přírodovědecké muzeum)
 • RNDr. Jiří Kvaček, CSc. (Národní muzeum – Přírodovědecké muzeum)
 • RNDr. Ing. Ivo Macek (Národní muzeum – ředitel Přírodovědeckého muzea)
 • Marika Lukáčová (Národní muzeum – Odbor provozního náměstka)
 • Jiří Pekárek, DiS. (Národní muzeum – Odbor ekonomického náměstka)
 • Mgr. Ondřej Pittauer (vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze)
 • PhDr. Luboš Polanský (Národní muzeum – Historické muzeum)
 • Mgr. Kateřina Spurná, Ph.D. (Národní muzeum – Knihovna Národního muzea)
 • prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. (Národní muzeum – náměstek pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost)
 • Ing. Mgr. Petra Štůlová (Národní muzeum – Ředitelství Národního muzea)
 • PhDr. Marika Tisucká, Ph.D. (Národní muzeum – Historické muzeum)
 • Bc. Petr Valenta (Národní muzeum – Náprstkovo muzeum)
 • PhDr. Jana Vojtěšková, CSc. (Národní muzeum – České muzeum hudby)
 • PhDr. Klára Woitschová, Ph.D. (Národní muzeum – Historické muzeum)