Ředitel Historického muzea

Mgr. Marek Junek, Ph.D.
marek.junek@nm.cz
Tel.: 224 497 276

Sekretariát ředitele Historického muzea

Zdeňka Pucholtová
zdenka.pucholtova@nm.cz
tel.: 224 497 208

Tereza Klusáčková, Bc. – produkční 
tereza.klusackova@nm.cz

Sbírkový úsek 1

Vedoucí: PhDr. Marika Tisucká, Ph.D. 
Tel.: 224 497 222
e-mail: marika.tisucka@nm.cz

Oddělení pravěku a antického starověku

Pověřena řízením: PhDr. Marika Tisucká, Ph.D. 
Tel.: 224 497 222
e-mail: marika.tisucka@nm.cz

Oddělení starších českých dějin

Vedoucí: PhDr. Petr Přibyl, Ph.D.
Tel.: 224 497 364
e-mail: petr.pribyl@nm.cz

Zámek Vrchotovy Janovice

Kontaktní osoba: Mgr. Ludmila Fiedlerová
ludmila.fiedlerova@nm.cz 
Tel.: 317 835 181

Numismatické oddělení

Vedoucí: Mgr. Lukáš Funk, Ph.D. 
lukas.funk@nm.cz
Tel.:224 497 292

Sbírkový úsek 2

Vedoucí: Mgr. Jan Lomíček, Ph.D.
jan.lomicek@nm.cz
Tel.: 224 497149

Oddělení novodobých českých dějin

Vedoucí: Mgr. Tomáš Kavka, Ph.D.
tomas.kavka@nm.cz
Tel.: 224 497153

Oddělení dějin tělesné výchovy a sportu

Vedoucí: Mgr. Jan Lomíček
jan.lomicek@nm.cz
Tel.: 224 497149

Etnografické oddělení

(Kinského zahrada 97,150 00 Praha 5)
Vedoucí: Mgr. Jan Pohunek
jan.pohunek@nm.cz
Tel.: 257 327 893
 
narodopis@nm.cz
Tel.: 257 325 766

Divadelní oddělení

Vedoucí: Mgr. Libor Vodička, Ph.D. 
libor.vodicka@nm.cz
Tel.: 224 497 356, 725 398 190

Muzeum české loutky a cirkusu

Velké náměstí 43, 383 01 Prachatice

Archivní úsek

Vedoucí: PhDr. Klára Woitschová, Ph.D.
klara.woitschova@nm.cz 
Tel.: 220 802 530

Archiv Národního muzea

(Na Zátorách 6, 170 00 Praha 7)

Pověřena řízením: PhDr. Klára Woitschová, Ph.D.
klara.woitschova@nm.cz 
Tel.: 220 802 530

archivnm@nm.cz
Tel.: 220 802 530

Referát Archiv dějin tělesné výchovy a sportu

Referentka: Mgr. Lucie Swierczeková
archiv.odtvs@nm.cz
Tel.: 224 497 186

Referát spisové služby 

Referentka: Miriam Dundálková
miriam.dundalkova@nm.cz
Tel.: 224 497 436

Úsek správy, evidence a péče o sbírky

Vedoucí: Ing. Petra Korandová 
petra.korandova@nm.cz
Tel.: 224 497 370 

Oddělení péče o sbírky

Vedoucí: Ing. Petra Korandová 
petra.korandova@nm.cz
Tel.: 224 497 370 

Oddělení evidence sbírek

Vedoucí: Michaela  Voldřichová 
michaela.voldrichova@nm.cz 
Tel.: 224 497 323