Ředitelka Historického muzea

PhDr. Zuzana Strnadová
E-mail: zuzana.strnadova@nm.cz

Sekretariát ředitele Historického muzea

Jana Abazidová
E-mail: jana.abazidova@nm.cz
Tel.: ---

Dita Dvořáková
E-mail: dita.dvorakova@nm.cz
Tel.: ---

Sbírkový úsek 1

Vedoucí: PhDr. Marika Tisucká, Ph.D.
E-mail: marika.tisucka@nm.cz
Tel.: ---

Oddělení pravěku a antického starověku

Pověřena řízením: PhDr. Marika Tisucká, Ph.D.
E-mail: marika.tisucka@nm.cz
Tel.: ---

Oddělení starších českých dějin

Vedoucí: PhDr. Petr Přibyl, Ph.D.
E-mail: petr.pribyl@nm.cz
Tel.: ---

Zámek Vrchotovy Janovice

Kontaktní osoba: Mgr. Ludmila Fiedlerová
E-mail: ludmila.fiedlerova@nm.cz
Tel.: ---

Numismatické oddělení

Vedoucí: Mgr. Lenka Vacinová, Ph.D.
E-mail: lenka.vacinova@nm.cz
Tel.: ---

Sbírkový úsek 2

Vedoucí: Mgr. Jan Lomíček, Ph.D.
E-mail: jan.lomicek@nm.cz
Tel.: ---

Oddělení novodobých českých dějin

Vedoucí: Mgr. Tomáš Kavka, Ph.D.
E-mail: tomas.kavka@nm.cz
Tel.: ---

Oddělení dějin tělesné výchovy a sportu

Vedoucí: Mgr. Jan Lomíček, Ph.D.
E-mail: jan.lomicek@nm.cz
Tel.: ---

Etnografické oddělení

Pověřena řízením: Mgr. Daniela Záveská
E-mail: daniela.zaveska@nm.cz
Tel.: ---

Adresa: Kinského zahrada 97, 150 00 Praha 5
E-mail: narodopis@nm.cz
Tel.: ---

Divadelní oddělení

Vedoucí: Mgr. Libor Vodička, Ph.D.
E-mail: libor.vodicka@nm.cz
Tel.: --- , ---

Muzeum české loutky a cirkusu

Adresa muzea: Velké náměstí 43, 383 01 Prachatice
E-mail: loutky.cirkus@nm.cz
Tel.: ---

Archivní úsek

Vedoucí: PhDr. Klára Woitschová, Ph.D.
E-mail: klara.woitschova@nm.cz
Tel.: ---

Archiv Národního muzea

Pověřena řízením: PhDr. Klára Woitschová, Ph.D.
E-mail: klara.woitschova@nm.cz
Tel.: ---

Adresa archivu: Na Zátorách 6, 170 00 Praha 7
E-mail: archivnm@nm.cz
Tel.: ---

Referát Archiv dějin tělesné výchovy a sportu

Referentka: Mgr. Lucie Swierczeková, Ph.D.
E-mail: archiv.odtvs@nm.cz
Tel.: ---

Referát spisové služby

Referentka: Miriam Dundálková
E-mail: miriam.dundalkova@nm.cz
Tel.: ---

Úsek správy, evidence a péče o sbírky

Pověřena řízením: Adéla Skoupá, DiS.
E-mail: adela.skoupa@nm.cz
Tel.: ---

Oddělení péče o sbírky

Pověřena řízením: Adéla Skoupá, DiS.
E-mail: adela.skoupa@nm.cz
Tel.: ---

Oddělení evidence sbírek

Vedoucí: Michaela Voldřichová
E-mail: michaela.voldrichova@nm.cz
Tel.: ---