Ředitelka

PhDr. Eva Dittertová 
eva.dittertova@nm.cz

Sekretariát ředitelství Náprstkova muzea

Mgr. Alexandra Wysočanská
alexandra.wysocanska@nm.cz
Tel.: 224 497 501

Sbírkové oddělení 

Vedoucí: Mgr., Bc. Helena Heroldová, Ph.D.
helena.heroldova@nm.cz
Tel.: 224 497 521

Knihovna Náprstkova muzea 

Vedoucí: PhDr. Michaela Tydlitátová
michaela.tydlitatova@nm.cz
Tel.: 224 497 513

Oddělení správy a péče o sbírky Náprstkova muzea

Pověřena řízením: Irena Straková
irena.strakova@nm.cz
Tel.: 224 497 506

Oddělení práce s veřejností a marketingu Náprstkova muzea

Vedoucí: Bc. Žbánková Tereza, DiS.
tereza.zbankova@nm.cz
Tel.: 224 497 511