Ředitel Odboru digitalizace a informačních systémů

Ing. Martin Souček, Ph.D.
E-mail: martin.soucek@nm.cz
Tel.: 224 497 261

Oddělení informačních technologií

Vedoucí: Bc. Martin Mareček
E-mail: martin.marecek@nm.cz
Tel.: 224 497 198

Oddělení informačních systémů

Vedoucí: Mgr. Adam Cironis
E-mail: adam.cironis@nm.cz
Tel.: 224 497 173

Oddělení digitalizace

Pověřen řízením: Mgr. Adam Cironis
E-mail: adam.cironis@nm.cz
Tel.: 224 497 173