Ředitel

Ing. Martin Souček, Ph.D.
martin_soucek@nm.cz
Tel.: 224 497 261

Oddělení informačních technologií

Vedoucí: Bc. Martin Mareček
martin_marecek@nm.cz
Tel.: 224 497 198

Oddělení sbírkových systémů

Vedoucí: Adam Cironis
adam_cironis@nm.cz
Tel.: 224 497 173

Oddělení digitalizace

Vedoucí: Mgr. art. Eleonóra Stanková
eleonora_stankova@nm.cz
Tel.: 224 497 458