Ekonomická náměstkyně

Ing. Marika Bártová
E-mail: marika.bartova@nm.cz

Asistentka: Nikola Kuncová
E-mail: nikola.kuncova@nm.cz
Tel.: 224 497 466

Oddělení finanční účtárny

Vedoucí: Jiří Pekárek, DiS 
E-mail: jiri.pekarek@nm.cz
429Tel.: 224 497 429

Právní oddělení

Vedoucí: JUDr. Alexandra Mlíková
E-mail: alexandra.mlikova@nm.cz, pravni@nm.cz
Tel.: 224 497 383

Personální a mzdové oddělení

Vedoucí: Pavla Grundová
E-mail: pavla.grundova@nm.cz
Tel.: 224 497 228

Oddělení projektového financování

Pověřen řízením: Jan Zmeškal
E-mail: jan.zmeskal@nm.cz
Tel.: 224 497 237

Oddělení administrace veřejných zakázek

Vedoucí: Mgr. Zuzana Kleinová
E-mail: zuzana.kleinova@nm.cz
Tel.: 224 497 311

Oddělení správy majetku

Vedoucí: Radek Klusáček
E-mail: radek.klusacek@nm.cz
Tel.: 224 497 459