Ekonomická náměstkyně

Ing. Marika Bártová 
marika.bartova@nm.cz
Tel.: 224 497 267

Asistentka: Nikola Kuncová
nikola.kuncova@nm.cz
Tel.: 224 497 466

Oddělení finanční účtárny

Vedoucí: Jiří Pekárek, DiS 
jiri.pekarek@nm.cz
Tel.: 224 497 429

Právní oddělení

Vedoucí: JUDr. Alexandra Mlíková
alexandra_mlikova@nm.cz
pravni@nm.cz
Tel.: 224 497 383

Personální a mzdové oddělení

Vedoucí: Pavla Grundová
pavla.grundova@nm.cz
Tel.: 224 497 228

Oddělení projektového financování

Pověřen řízením: Jan Zmeškal
jan.zmeskal@nm.cz
Tel.: 224 497 237

Oddělení administrace veřejných zakázek

Vedoucí: Mgr. Zuzana Kleinová
zuzana.kleinova@nm.cz
Tel.: 224 497 311

Oddělení správy majetku

Vedoucí: Radek Klusáček
radek.klusacek@nm.cz
Tel.: 224 497 459