Ředitel Kanceláře generálního ředitele

Mgr. Patrik Košický
E-mail: patrik.kosicky@nm.cz

Sekretariát:
Bc. Martina Švecová
E-mail: martina.svecova@nm.cz

Mgr. Alena Tydlačková
E-mail: alena.tydlackova@nm.cz

Oddělení vnějších vztahů

Vedoucí: Mgr. Kristina Kvapilová
E-mail: kristina.kvapilova@nm.cz

MgA. Alena Dospělová
E-mail: alena.dospelova@nm.cz

Správa webových stránek Národního muzea: Veronika Urbanová, BBus
E-mail: webmaster@nm.cz

Oddělení marketingu

Vedoucí: Ing. Eva Ruferová
E-mail: eva.ruferova@nm.cz

Oddělení péče o návštěvníka

Vedoucí: Ing. Aleška Doušová
E-mail: aleska.dousova@nm.cz

Oddělení Centrum pro prezentaci kulturního dědictví

Pověřena řízením: Mgr. Michaela Smidová
E-mail: michaela.smidova@nm.cz

Redakce časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce
E-mail: muzeum@nm.cz
Vedoucí redaktor časopisu: prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.