Ředitel Kanceláře generálního ředitele

Mgr. Patrik Košický
patrik.kosicky@nm.cz
Tel.: 224 497 156

Sekretariát:
Mgr. Blanka Uřidilová
blanka.uridilova@nm.cz 
Tel.: 224 497 312

Bc. Martina Švecová
martina.svecova@nm.cz
Tel.: 224 497 309

Oddělení vnějších vztahů

Vedoucí: Mgr. Lenka Boučková
lenka.bouckova@nm.cz
Tel.: 224 497 250

Komunikace s médii: MgA. Šárka Bukvajová
sarka.bukvajova@nm.cz
Tel.: 224 497 116

Správa webových stránek Národního muzea: Veronika Urbanová, BBus.
webmaster@nm.cz
Tel.: 224 497 442

Oddělení marketingu

Vedoucí: Ing. Eva Ruferová
eva.ruferova@nm.cz
Tel.: 224 497 178
 
Ing. Aleška Doušová
aleska.dousova@nm.cz
Tel.: 224 497 141

Oddělení – Centrum pro prezentaci kulturního dědictví

Vedoucí: PhDr. Ing. Petra Štůlová, Ph.D.
petra.stulova@nm.cz
Tel.: 224 497 373

Bc. Jana Bitljan, DiS.
jana.bitljan@nm.cz
Tel.: 224 497 177

Mgr. Michaela Smidová
michaela.smidova@nm.cz
Tel.: 224 497 393

Redakce časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce
Kontakt: muzeum@nm.cz, tel.: 224 497 373
Vedoucí redaktor časopisu: doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.