Ředitel Kanceláře generálního ředitele

Mgr. Patrik Košický
patrik.kosicky@nm.cz
Tel.: 224 497 156

Sekretariát:
Mgr. Blanka Uřidilová
blanka.uridilova@nm.cz 
Tel.: 224 497 312

Bc. Martina Švecová
martina.svecova@nm.cz
Tel.: 224 497 309

Oddělení vnějších vztahů

Pověřena řízením: MgA. Šárka Bukvajová
sarka.bukvajova@nm.cz
Tel.: 224 497 116

Mgr. Kristýna Zikmundová
kristyna.zikmundova@nm.cz
Tel.: 224 497 118

Správa webových stránek Národního muzea: Veronika Urbanová, BBus.
webmaster@nm.cz
Tel.: 224 497 442

Oddělení marketingu

Vedoucí: Ing. Eva Ruferová
eva.ruferova@nm.cz
Tel.: 224 497 178
 
Ing. Aleška Doušová
aleska.dousova@nm.cz
Tel.: 224 497 141

Oddělení – Centrum pro prezentaci kulturního dědictví

Vedoucí: Mgr. Michaela Smidová
michaela.smidova@nm.cz
Tel.: 224 497 393

Bc. Jana Bitljan, DiS.
jana.bitljan@nm.cz
Tel.: 224 497 177

Redakce časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce
Kontakt: muzeum@nm.cz, tel.: 224 497 373
Vedoucí redaktor časopisu: prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.