Ředitel Kanceláře generálního ředitele

Mgr. Patrik Košický
E-mail: patrik.kosicky@nm.cz
Tel.: 224 497 156

Sekretariát:
Bc. Martina Švecová
E-mail: martina.svecova@nm.cz
Tel.: 224 497 309

Ludmila Matoušková
E-mail: ludmila.matouskova@nm.cz
Tel.: 224 497 312

Oddělení vnějších vztahů

Pověřena řízením: MgA. Šárka Bukvajová
E-mail: sarka.bukvajova@nm.cz
Tel.: 224 497 116

Mgr. Kristýna Zikmundová
E-mail: kristyna.zikmundova@nm.cz
Tel.: 224 497 118

Správa webových stránek Národního muzea: Veronika Urbanová, BBus.
E-mail: webmaster@nm.cz
Tel.: 224 497 442

Oddělení marketingu

Vedoucí: Ing. Eva Ruferová
E-mail: eva.ruferova@nm.cz
Tel.: 224 497 178

Oddělení péče o návštěvníka

Vedoucí: Ing. Aleška Doušová
E-mail: aleska.dousova@nm.cz
Tel.: 224 497 141

Oddělení Centrum pro prezentaci kulturního dědictví

Vedoucí: Mgr. Michaela Smidová
E-mail: michaela.smidova@nm.cz
Tel.: 224 497 393

Redakce časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce
E-mail: muzeum@nm.cz
Tel.: 224 497 373
Vedoucí redaktor časopisu: prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.