Náměstek pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
michal_stehlik@nm.cz
Tel.: 224 497 320
 
Sekretariát:
Mgr. Ludmila Tůmová 
ludmila_tumova@nm.cz
Tel.: 224 497 330

Centrální oddělení péče o sbírky

Vedoucí: Mgr. Silvie Vančurová 
silvie_vancurova@nm.cz
Tel.: 224 497 454

Výstavní oddělení

Vedoucí: Mgr. Martin Musil
martin_musil@nm.cz
Tel.: 224 497 460

Oddělení vzdělávání a kulturních aktivit

Veronika Pleskotová
veronika_pleskotova@nm.cz
Tel.: 224 497 444

Ediční oddělení

Vedoucí: Mgr. Jaroslav Richter
jaroslav_richter@nm.cz
Tel.: 224 497 175

Oddělení hlavního manažera expozic

Vedoucí: Mgr. Petr Brůha 
petr_bruha@nm.cz
Tel.: 224 497 474

Oddělení vědeckého tajemníka

Vedoucí: RNDr. Jiří Frank, Ph.D.
jiri_frank@nm.cz
Tel.: 224 497 223