Náměstek pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost

prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
E-mail: michal.stehlik@nm.cz
Tel.: ---

Sekretariát:
Ing. Klára Pavlová
E-mail: klara.pavlova@nm.cz
Tel.: ---

Centrální oddělení péče o sbírky

Vedoucí: Mgr. Silvie Vančurová
E-mail: silvie.vancurova@nm.cz
Tel.: ---

Výstavní oddělení

Vedoucí: Mgr. Jana Fottová
E-mail: jana.fottova@nm.cz
Tel.: ---

Oddělení vzdělávání a kulturních aktivit

Pověřen řízením: Mgr. Jakub Jehlička, Ph.D.
E-mail: jakub.jehlicka@nm.cz
Tel.: ---

Ediční oddělení

Vedoucí: Mgr. Jaroslav Richter
E-mail: jaroslav.richter@nm.cz
Tel.: ---

Oddělení hlavního manažera expozic

Vedoucí: Mgr. Petr Brůha
E-mail: petr.bruha@nm.cz
Tel.: ---

Oddělení údržby stálých expozic

Vedoucí: Ing. Kateřina Kočí
E-mail: katerina.koci@nm.cz
Tel.: ---

Oddělení vědeckého tajemníka

Vedoucí: RNDr. Jiří Frank, Ph.D.
E-mail: jiri.frank@nm.cz
Tel.: ---