Náměstek pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost

Mgr. Petr Brůha
E-mail: petr.bruha@nm.cz
 
Sekretariát:
Bc. Magdalena Jílková
E-mail: magdalena.jilkova@nm.cz
Tel.: 224 497 330

Centrální oddělení péče o sbírky

Vedoucí: Mgr. Václav Rutar
E-mail: vaclav.rutar@nm.cz
Tel.: 224 497 454

Výstavní oddělení

Vedoucí: Mgr. Jana Fottová
E-mail: jana.fottova@nm.cz
Tel.: 224 497 460

Oddělení vzdělávání a kulturních aktivit

Tel.: 224 497 444

Oddělení hlavního manažera expozic

Vedoucí: Zuzana Krouchalová
E-mail: zuzana.krouchalova@nm.cz
Tel.: 224 497 474

Oddělení údržby stálých expozic

Vedoucí: Ing. Kateřina Kočí
E-mail: katerina.koci@nm.cz
Tel.: 224 497 391