Náměstek pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost

prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
E-mail: michal.stehlik@nm.cz
Tel.: 224 497 320
 
Sekretariát:
Ing. Klára Pavlová
E-mail: klara.pavlova@nm.cz
Tel.: 224 497 330

Centrální oddělení péče o sbírky

Vedoucí: Mgr. Silvie Vančurová 
E-mail: silvie.vancurova@nm.cz
Tel.: 224 497 454

Výstavní oddělení

Pověřena řízením: Mgr. Jana Fottová
E-mail: jana.fottova@nm.cz
Tel.: 224 497 389

Oddělení vzdělávání a kulturních aktivit

Vedoucí: Bc. Veronika Pleskotová
E-mail: veronika.pleskotova@nm.cz
Tel.: 224 497 444

Ediční oddělení

Vedoucí: Mgr. Jaroslav Richter
E-mail: jaroslav.richter@nm.cz
Tel.: 224 497 175

Oddělení hlavního manažera expozic

Vedoucí: Mgr. Petr Brůha 
E-mail: petr.bruha@nm.cz
Tel.: 224 497 474

Oddělení údržby stálých expozic

Vedoucí: Ing. Kateřina Kočí
E-mail: katerina.koci@nm.cz
Tel.: 224 497 391

Oddělení vědeckého tajemníka

Vedoucí: RNDr. Jiří Frank, Ph.D.
E-mail: jiri.frank@nm.cz
Tel.: 224 497 223