Náměstek pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
michal.stehlik@nm.cz
Tel.: 224 497 320
 
Sekretariát:
Mgr. Ludmila Tůmová 
ludmila.tumova@nm.cz
Tel.: 224 497 330

Centrální oddělení péče o sbírky

Vedoucí: Mgr. Silvie Vančurová 
silvie.vancurova@nm.cz
Tel.: 224 497 454

Výstavní oddělení

Vedoucí: Mgr. Martin Musil
martin.musil@nm.cz
Tel.: 224 497 460

Oddělení vzdělávání a kulturních aktivit

Veronika Pleskotová
veronika.pleskotova@nm.cz
Tel.: 224 497 444

Ediční oddělení

Vedoucí: Mgr. Jaroslav Richter
jaroslav.richter@nm.cz
Tel.: 224 497 175

Oddělení hlavního manažera expozic

Vedoucí: Mgr. Petr Brůha 
petr.bruha@nm.cz
Tel.: 224 497 474

Oddělení vědeckého tajemníka

Vedoucí: RNDr. Jiří Frank, Ph.D.
jiri.frank@nm.cz
Tel.: 224 497 223

Oddělení údržby stálých expozic

Vedoucí:  Ing. Kateřina Kočí
katerina.koci@nm.cz
Tel.: 224 497 391