Náměstek pro investiční rozvoj

Pověřena řízením: Ing. Marika Bártová
E-mail: marika.bartova@nm.cz
Tel.: 224 497 267

Stavební oddělení

Vedoucí: Pavel Uhlíř
E-mail: pavel.uhlir@nm.cz
Tel.: 224 497 230, 224 224 071

Oddělení přípravy stavebně investičních akcí

Vedoucí: Ing. Kateřina Hábová
E-mail: katerina.habova@nm.cz
Tel.: 224 497 423