Náměstek pro investiční rozvoj

Mgr. Milan Plaček 
milan.placek@nm.cz
Tel.: 224 497 235

Stavební oddělení

Vedoucí: Pavel Uhlíř
pavel.uhlir@nm.cz
Tel.: 224 497 230, 224 224 071

Oddělení přípravy stavebně investičních akcí

Vedoucí: Ing. Kateřina Hábová
katerina.habova@nm.cz
Tel.: 224 497 423