Vědecké zaměření:

 • Hudební ikonografie, Hugo Boettinger, historická fotografie, péče o sbírky

Vzdělání:

 • FF UK Teorie a dějiny výtvarného umění (1982), FF UK Italský jazyk (1982)

Granty a projekty:

 • Reflexe hudebního života první třetiny 20. století v díle Hugo Boettingera, identifikační číslo MK RK01P03OMG001, 2001–2004
 • účast: Osobnosti české vědy a kultury. Dílčí úkol Přínos sběratelské činnosti Ondřeje Horníka pro pramennou základnu k dějinám hudby v Čechách, identifikační číslo VZ MK 00022327202, 2005-2011
 • interní grant Národního muzea: o Autorské a chronologické určení obrazu Společnosti při tanci. NM grant č. 1, 2007–2008 • mezioborový interní grant Národního muzea:3
 • Výběrový monitoring stavu fotografického fondu Českého muzea hudby Národního muzea, 2015–2016
 • účast: Jednotný modulární systém dálkového on-line sledování environmentálních charakteristik depozitářů a expozic, 2012¬–2015, MK ČR – NAKI DF 12P01OVV027 • DKRVO Hudebně-ikonografické dokumenty ve sbírkách Národního muzea – vizuální svědek vývoje hudební kultury v Čechách, 2013¬–2018

Výstavy: 

 • PAULOVÁ, Eva, KABELKOVÁ, Markéta. Století valčíku a polky. Národní muzeum – České muzeum hudby, 8. 3. 2013 – duben 2014.
 • PAULOVÁ, Eva, FRANTA, Karel. Malovaná muzika Karla Franty. Národní muzeum – České muzeum hudby, 5. 12. 2008 – 2. 4. 2009.
 • KABELKOVÁ, Markéta, PAULOVÁ, Eva. Zachráněné poklady paní Hudby aneb České muzeum hudby šest let po povodni. Národní muzeum – České muzeum hudby, 7. 3. – 21. 4. 2008
 • PAULOVÁ, Eva, KABELKOVÁ, Markéta. Hudba v Praze 1760-1810. Hudební Praha a Mozart. Národní muzeum – České muzeum hudby, 31. 5. – 4. 9. 2006.
 • PAULOVÁ, Eva, SUCHOMELOVÁ, Hana. Dobrá pohoda české hudby aneb Dra Desideria vidění a proroctví o hudbě. Národní muzeum – České muzeum hudby 17. 12. 2004 – 6. 6. 2005.
 • PAULOVÁ, Eva, RYCHLÍKOVÁ, Magdalena. České zpěvy vánoční. Národní muzeum – Lobkovický palác, 19. 12. 2002 – 15. 3. 2003.
 • VANIŠOVÁ, Dagmar, PAULOVÁ, Eva. Životem a snem (výstava k 60. výročí úmrtí Josefa Suka. Muzeum umění Benešov 1995. 
 • VANIŠOVÁ, Dagmar, PAULOVÁ, Eva. Jiří Herold a České kvarteto. Okresní muzeum Rakovník 1993.
 • VANIŠOVÁ, Dagmar, PAULOVÁ, Eva. České kvarteto. 1892–1934. Národní muzeum – Lobkovický palác 1992

Členství ve věděckých organizacích:

 • Česká společnost pro hudební vědu

Publikační činnost (výběr):

 • PAULOVÁ, Eva. Pozůstalost Otakara Bartíka. Hudební věda, roč. 51 (2014), č. 1–2, s. 175–190.
 • KOTAŠOVÁ, Daniela, PAULOVÁ, Eva. Housle Františka Ondříčka a jejich obrazová dokumentace ve sbírkách Českého muzea hudby / The Violins of František Ondříček and Their Pictorial Documentation in the Collections of the Czech Museum of Music. Musicalia, roč. V (2013), č. 1–2, s. 117¬–126 (česky); p. 127–138 (anglicky).
 • PAULOVÁ, Eva. Příspěvek k periodizaci tvorby ateliéru Jana Mulače. Historická fotografie, roč. 12 (2013), s. 4–19.
 • PAULOVÁ, Eva. Hieronymus II. Francken, Společnost při tanci : In Tance a slavnosti 16. –18. Století, [katalogové heslo]. Praha: Národní galerie, 2008. s. 198–199.
 • PAULOVÁ, Eva. Tezaurace a prezentace hudebního dědictví včera, dnes a zítra : zkušenosti Národního muzea – Českého muzea hudby s ochranou, uložením a zpřístupňování dokladů hudební minulosti a současnosti na prahu nového tisíciletí. In Hudobné dedičstvo vo fondoch knižníc a múzeí : zborník z 27. seminára hudobných knihovníkov. Bratislava : Univerzitná knižnica v Bratislave, 2009. s. 48–52.
 • PAULOVÁ, Eva. Hugo Boettinger s Českou filharmonií. Rudolfinum revue, roč. 4 (2004), č. 2, s. 40–42.
 • PAULOVÁ, Eva. O přátelství. Rudolfinum revue, roč. 4 (2005), č. 3, s. 10–12.
 • PAULOVÁ, Eva. Obraz jako zbraň bojů o Dvořáka a Smetanu. Opus musicum, roč. 32 (2000), č. 6, s. 21–26.

Aktivní účast na významných mezinárodních konferencích (výběr):

 • 8th International Conference of Association Répertoire International d´Iconographie Musicale (RIdIM) Music and image in cultural social and political discurse, 9. 7. až 13. 7. 2018, Canterbury, Velká Británie
 • IAML Annual Conference, 11. 8. až 16. 8. 1991, Praha

Ostatní odborné aktivity:

 • vedoucí pracovní skupiny RIdIM při České národní skupině IAML, obrazová digitalizace sbírek, systémy evidence sbírek