Vědecké zaměření:

 • Ikonografický výzkum fotografického fondu Muzea B. Smetany, smetanovská ikonografie se zaměřením na podoby B. Smetany, rodokmen Bedřicha Smetany.

Vzdělání:

 • Univerzita Karlova – Filozofická fakulta – obor hudební věda (1983–88).

Granty:

 • 2014–2015   Pomníky a pamětní desky Bedřicha Smetany v českých zemích (projekt MK ČR k Roku české hudby, Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě).  
 • Spolupráce na projektu SPZV IX-8-6/04 Kritická edice korespondence Bedřicha Smetany (1991–1992, 1995–1996)
 • Bedřich Smetana: Hubička, Libuše – edice faksimile notových pramenů (spoluautoři: Olga Mojžíšová, Milan Pospíšil); CD ROM, 2002 (v rámci projektu VISK 6, MK ČR)
 • Bedřich Smetana: Korespondence I (1840–1862). Kritická edice, 2014–2016 (GA ČR č. 14-22997S)
 • Bedřich Smetana: Korespondence II (1863–1874). Kritická edice, 2018–2020 (GA ČR č. 18-20361S)

Výzkumné projekty:

 • 2019–2023 Ikonografický výzkum fotografického fondu Muzea Bedřicha Smetany (projekt DKRVO 2019–2023 cíl 22.I.a)    
 • 2018 Ikonografický výzkum fotografického fondu Muzea Bedřicha Smetany (projekt DKRVO 2018/42)
 • 2014 Bedřich Smetana (1824–1884): online bibliografie (projekt DKRVO 2014/41). ISBN 978-80-87773-27-7.
 • Spolupráce na grantovém úkolu HM/300 MK ČR Kritická edice korespondence Bedřicha Smetany a vědecký katalog pramenů (2006–2011)

Muzejní práce (výstavy):

 • Bedřich Smetana. Doba, život, dílo. Muzeum Bedřicha Smetany. Stálá expozice (11. 5. 1998 dosud; dokumentátor).
 • Plecitá, Jana. Z jabkenické myslivny. Muzeum Bedřicha Smetany (11. 5. 1999 – 7. 8. 2001).
 • Mojžíšová, Olga – Plecitá, Jana. Stálá expozice. Památník Bedřicha Smetany v Jabkenicích (31. 5. 2003 dosud).
 • Plecitá, Jana – Klimešová, Marie. Podoby Bedřicha Smetany „Jak Smetanu viděly generace umělců 19. a 20. století?“. Muzeum Bedřicha Smetany (3. 3. 2004 – 31. 12. 2005).
 • Mojžíšová, Olga – Plecitá, Jana – Pospíšil, Milan. Muzeum Bedřicha Smetany 1926–2006 (novinky, unikáty, kuriozity). Muzeum Bedřicha Smetany (3. 5. 2006 – 31. 12. 2008).
 • Mojžíšová, Olga – Plecitá, Jana – Součková, Taťána. Prodaná nevěsta-česká opera oper. Hlavní foyer Národního divadla (26.–28. 9. 2009).
 • Plecitá, Jana – Führbach, František. Který pak Čech by hudbu neměl rád Ema Destinnová a Bedřich Smetana. Muzeum Bedřicha Smetany (13. 4. 2011 – 14. 1. 2013).
 • Mojžíšová, Olga – Plecitá, Jana. Jak se u Smetanů malovalo. Muzeum Bedřicha Smetany (20. 3. 2013 – 27. 10. 2014).
 • Plecitá, Jana. Putování za rodokmenem Bedřicha Smetany. Muzeum Bedřicha Smetany (27. 4. 2016 – 24. 4. 2017).
 • Plecitá, Jana – Žáček, Ivan. Smetana zapomenut v kameni aneb Výlety zapomníky. Muzeum Bedřicha Smetany (2017–2019).
 • Externí spolupráce na výstavě Věčná Prodaná nevěsta, Slezské divadlo Opava (21. 10. – 19. 12. 2018)
 • Plecitá, Jana – Žáček, Ivan. Smetana zapomenut v kameni aneb Výlety zapomníky. Zámek Litomyšl (květen–červenec 2019)
 • Plecitá, Jana – Žáček, Ivan. Smetana zapomenut v kameni aneb Výlety zapomníky. Zámek Nové Město nad Metují (srpen–září 2019)

Ostatní odborné aktivity:

 • Spolupráce na výstavě k prvnímu německému nastudování Braniborů v Čechách v Deutsch-Sorbisches Volkstheater Bautzen (březen 1994).
 • Spolupráce na výstavě materiálů o průběhu restaurování partitury a prvních vydání cyklu Má vlast v rámci projektu Záchrana kulturního dědictví při Mezinárodním hudebním festivalu PONTES, Mosty mezi městy UNESCO (Žofín, 3. 11. 2000).
 • Spolupráce při prezentacích projektu nové stálé expozice Památník Bedřicha Smetany Jabkenice (Jabkenice, 2.–3. 6. 2001, květen 2002).
 • Spolupráce na výstavě materiálů o průběhu restaurování partitury Prodané nevěsty v rámci projektu Záchrana kulturního dědictví při Mezinárodním hudebním festivalu PONTES, Mosty mezi městy UNESCO (Foyer Dvořákovy síně Rudolfina, 12. 11. 2002).
 • Spolupráce na výstavách Mezi stromy v přírodním divadle v Šárce (2005–2013).
 • Grafická prezentace Muzea Bedřicha Smetany pro veřejnou prezentaci skladatelských institucí Smetana – Dvořák – Janáček – Martinů (Institut Bohuslava Martinů, 8. 12. 2010).

Bibliografie:

 • Plecitá, Jana – Klimešová, Marie. Podoby Bedřicha Smetany „Jak Smetanu viděly generace umělců 19. a 20. století?“. Praha: Národní muzeum, 2004. ISBN 80-7036-163-8.
 • Mojžíšová, Olga – Plecitá, Jana – Pospíšil, Milan. Muzeum Bedřicha Smetany 1926–2006 (k 80. výročí založení Muzea B. Smetany). Praha: Národní muzeum, 2006. ISBN 80-7036-195-6.
 • Führbach, František – Mojžíšová, Olga – Plecitá, Jana. Ema Destinnová a Bedřich Smetana,Praha: KLP – Koniasch Latin Press, 2011. ISBN 978-80-86791-90-6.
 • Plecitá, Jana. K rodu skladatele Bedřicha Smetany (1824–1884) aneb výstava o jeho potomcích v Národním muzeu v Praze. Genealogické a heraldické listy, roč. 36, 2/2016.
 • Plecitá, Jana. Obraz osobnosti Růženy Maturové v ikonografické sbírce Muzea Bedřicha Smetany. Musicalia. Praha: Národní muzeum, 2020, roč. 12, č. 1–2, s. 99–109. ISSN 1803-7828 (tisk), 2533-5634 (online).