Vědecké zaměření

 • zoologie bezobratlých, malakozoologie

Vzdělání

 • Přírodovědecká fakulta UK, zoologie, Mgr. – 2011

Granty a vědecké projekty         

 • Monitorovací studie fauny bezobratlých na sanovaných a rekultivovaných plochách Velkolomu Čertovy schody. Monitoring of Invertebrates on reclamations of the Čertovy schody limestone quarry.                                                                                                           
 • GAUK 810213: Význam povodňových náplavů pro šíření plžů v říčních nivách. The role of waterflows and flood deposits for spreading of gastropods in the landscape.

Pedagogická činnost: 

 • Výuka na katedře zoologie PřF UK v Praze (Praktika ze zoologie bezobratlých, terénní exkurze). Charles University in Prague (invertebrate zoology – practical class, excursions)
 • Konzultant bakalářských a magisterských prací na katedře zoologie PřF UK v Praze. Consulting of student graduate's theses - Charles University in Prague.

Publikační činnost:

 • Podroužková Š., Drvotová M., Podroužek J. & Šizlingová E., 2022: Příspěvek k poznání měkkýšů CHKO Český les [A contribution to the knowledge of molluscs of the Český les PLA]. – Malacologica Bohemoslovaca, 21: 120–131. https://doi.org/10.5817/MaB2022-21-120 Creative Commons License
 • Podroužková Š., Říhová D., Škodová J., Kocurková A., Drvotová M. & Juřičková L., 2022: Měkkýši Trojské kotliny a okolí v Praze [Molluscs of the Trojská kotlina and its surroundings in Prague]. – Malacologica Bohemoslovaca, 21: 65–94. https://doi.org/10.5817/MaB2022-21-65 Creative Commons License
 • Podroužková Š., 2022: The first record of carnivorous semislug Testacella haliotidea Draparnaud, 1801 in Czechia. – Malacologica Bohemoslovaca, 21: 63–64. https://doi.org/10.5817/MaB2022-21-63 Creative Commons License
 • Říhová D. B., Podroužková Š., Škodová J. P., Kocurková A., Drvotová M., Beran L. & Juřičková L., 2022: Měkkýši PP Hrnčířské louky v Praze [Molluscs of the Hrnčířské louky Nature Monument in Prague]. – Malacologica Bohemoslovaca, 21: 24–29. https://doi.org/10.5817/MaB2022-21-24 Creative Commons License
 • Podroužková Š., Čabla A. & Juřičková L., 2021: The use of flood debris in malacological research: a case study from the Loděnice, a stream in the Czech Republic. – Archiv für Molluskenkunde, 150(2): 133–146. https://doi.org/10.1127/arch.moll/150/133-146
 • Podroužková Š., Drvotová M., Říhová D. B. & Juřičková L., 2021: Měkkýši Přírodní rezervace Prokopské údolí v Praze [Molluscs of the Prokopské údolí Nature Reserve in Prague]. – Malacologica Bohemoslovaca, 20: 37–55. https://doi.org/10.5817/MaB2021-20-37 Creative Commons License
 • Podroužková Š., Drvotová M., Říhová D. B., Škodová J., Kocurková A. & Juřičková L., 2021: Plži Obory Hvězda, Petřína a Vyšehradu v Praze [Gastropods of the Hvězda Game Reserve, Petřín and Vyšehrad in Prague]. – Malacologica Bohemoslovaca, 20: 15–29. https://doi.org/10.5817/MaB2021-20-15 Creative Commons License
 • Podroužková Š., Ložek V., Juřičková L., Horáčková J., Beran L. & Hlaváč J., 2020: Měkkýši Českého krasu. – Příroda, Praha, 40: 296 pp. ISBN 978-80-7620-042-5
 • Horáčková J., Podroužková Š. & Juřičková L., 2015: River floodplains as habitat and bio-corridors for distribution of land snails: their past and present. – Journal of Landscape Ecology, 8(3): 23–39. https://doi.org/10.1515/jlecol-2015-0012
 • Podroužková Š., Janovský Z., Juřičková L. & Horáčková J., 2015: Do snails eat exotic plant species invading river floodplains? – Journal of Molluscan Studies, 81(1): 139–146. https://doi.org/10.1093/mollus/eyu073
 • Podroužková Š., Juřičková L., Hronová H., Beran L., Říhová D. & Ložek V., 2015: Měkkýši údolí horního a středního Kačáku [Molluscs of the upper and middle Kačák brook valley]. – Malacologica Bohemoslovaca, 14: 74–90. Creative Commons License
 • Podroužková Š., Ložek. V., Horáčková J. & Juřičková L., 2015: Měkkýši Národní přírodní rezervace Karlštejn v Českém krasu [Molluscs of the Karlštejn National Nature Reserve in the Bohemian Karst]. – Malacologica Bohemoslovaca, 14: 21–73. Creative Commons License
 • Horáčková J., Ložek V., Beran L., Juřičková L., Podroužková Š., Peterka J. & Čech M. 2014: Měkkýši údolí Vltavy (Čechy) [Mollusc fauna of the Vltava River valley (Bohemia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 13: 12–105. Creative Commons License
 • Ševčíková Š. 2011: Potravní preference suchozemských plžů v říčních nivách postižených invazivními rostlinami. – Diplomová práce, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta. abstract + fulltext after free registration
 • Ševčíková Š. 2009: Potravní preference suchozemských plžů. – Bakalářská práce, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta.

 

Ostatní odborné aktivity: Koeditor odborného časopisu Malacologica Bohemoslovaca. Coeditor of online malacological journal Malacologica Bohemoslovaca.