Vědecké zaměření:

 • současné drama a činoherní divadlo

Vzdělání:

 • Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze, Katedra teorie a kritiky (2006–2011)
 • Postgraduální studium (2011–2016): Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze, Teorie a praxe divadelní tvorby

Výzkumné projekty (včetně zahraničních):

 • V hlavní roli text – Fenomén scénického čtení v současném českém činoherním divadle (2012–2014), výzkumný úkol Katedry teorie a kritiky DAMU
 • Pohyblivost, dočasnost, recyklace – Nové trendy v české divadelní architektuře po roce 1989 (2013–2015), výzkumný úkol divadelního oddělení Národního muzea
 • Současné evropské drama, nazírané z hlediska textového, scénického a sociologického (2014–2015), výzkumný úkol Katedry teorie a kritiky DAMU
 • Dokumentace současných divadelních budov v ČR (od r. 2016), výzkumný úkol divadelního oddělení Národního muzea

Muzejní práce (výstavy):

 • Peníze: výstava v Nové budově Národního muzea (2013–2014), spoluautor výstavy
 • Štědré večery, tiché noci: výstava v Muzeu české loutky a cirkusu v Prachaticích (2013), autor výstavy
 • Recyklované divadlo (Recycled Theatre), výstava v Náprstkově muzeu (2015), doprovodná akce Pražského Quadriennale 2015, spoluautor výstavy
 • Český kabaret: výstava v Muzeu české loutky a cirkusu v Prachaticích (2016), autor výstavy

Přednášková činnost:

 • lektor Muzea hlavního města Prahy, spoluautor cyklů:
  – Pražské herecké rodiny (2013)
  – Pražská divadla a jejich proměny (2015)
  – Slavné osobnosti české divadelní režie (2016)
 • externí pedagog katedry teorie a kritiky DAMU
  – Seminář historie divadla
  – Divadlo v kontextu vývoje západní kultury

Bibliografie:

2016
 • Naši naši furianti Petra Lébla. In: Slovenské divadlo: Revue dramatických umení, č. 2, 2016, s. 16–32. ISSN 0037-699X
2015
 • Vliv českého amatérského divadla na profesionální scény před rokem 1989 (ale i po něm).In: Ivan Malý a kol.: Česká společnost a kultura v osmdesátých letech dvacátého století.Praha: Národní muzeum, 2015, s. 181–192. ISBN: 978-80-7036-470-3
 • Recyklované divadlo/Recycled Theatre (spolu s Vojtěchem Poláčkem). Praha: Grada Publishing, 2015, 368 s., ISBN: 978-80-247-5751-3
 • Valtr Meluzin – úspěšný funkcionář a neúspěšný scénograf. In: Divadelní revue, č. 1, 2015, Praha: Institut umění – Divadelní ústav, s. 210–213, ISSN 0862-5409
2014
 • Scénické čtení v Činoherním studiu v Ústí nad Labem jako podnět divácké imaginace. In: Jobertová, Daniela (ed.) a kolektiv: V hlavní roli text. Podoby a proměny scénického čtení, Praha, Akademie múzických umění v Praze, 2014, s. 71–87. ISBN: 978-80-7331-307-4
 • Pohyblivost, dočasnost, recyklace- Nové trendy v české divadelní architektuře po r. 1989.(spolu s Mgr. Vojtěchem Poláčkem) In: Jordan Hanuš (ed.) a kolektiv: Divadelní oddělení 1924-2014. Historie a současnost. Praha, Sborník Národního muzea v Praze, řada A-Historie, roč. 68, 2014, 3–4, ISSN: 0036-5335.
2013
 • Výchova k tvorbě: výchova k sebeprezentaci nebo k výkladu existence? In: Slovenské divadlo: Revue dramatických umení. 2013, č. 1, str. 95-98.  ISSN 0037-699X
 • Nessun tema è estraneo al teatro ceco contemporaneo. In Altre Parole: Quaderno di drammaturgia internazionale 1, 2012, s. 143–151. ISBN: 978–88–97276–35-7
2012
 • Sodobni češki drami ni tuja nobena tema (Současnému českému dramatu není žádné téma cizí). In: Sodobna češka drama. Festival Maribor. Ljubjana. 2012. ISBN: 978-961-92715-6-8
2011
 • Divadlo ve zmatcích doby I. In: H-Aluze. Ústí nad Labem. č. 14, 2011, roč. 4. 
 • Divadlo ve zmatcích doby II: Současný stav. In: H-Aluze. Ústí nad Labem. č. 16, 2011, roč. 4.
 • „Zpověď masochisty.“ Jen úchyl může být v současném světě šťastný. In: Příloha Divadelních novin Praha. č. 17. 2011. str. V.
2010
 • Můj svět je tvůj…Od otce Goriota po otce Mázla. In: Hybris. Časopis DAMU pro kritiku a divadlo. Praha. č. 9, 2010. s. 24–32.
 • Anton Čechov a schody v Mauthausenu. In: Hybris. Časopis DAMU pro kritiku a divadlo. Praha.  č. 8, 2010.  s. 14–24.
2008
 • „A.P.Čechov – Ivanov“. In: A2 – Kulturní čtrnáctideník. Praha. č. 13. 2008.
 • „Carl Zuckmayer – Hejtman z Kopníku“. Praha. In: A2 – Kulturní čtrnáctideník. č. 16. 2008.