Vědecké zaměření: 

 • denárová měna v Českých zemích
 • raně středověké nálezy mincí
 • česká historie a archeologie raného středověku
 • ikonografie
 • genealogie Přemyslovců.

Vzdělání: 

 • Ústav českých dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (Mgr. 1997);
 • Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (PhDr. 2009).

Další aktivity:

 • předseda Numismatické komise AMG (od 2012)
 • vedoucí redaktor časopisu Numismatické listy (od 2008 do 2020)
 • člen redakčních rad časopisů Numismatický sborník, Folia Numismatica a Polabí.

Projekty: 

 • Nejstarší přemyslovské mince 10. století a jejich nálezy v Českých zemích (projekt GA ČR: 404/05/2134, 2005–2007) řešitel. 
 • ESMUS – Evidenční systém sbírek Národního muzea (projekt AV ČR: 1ET210010412, 2004–2009) spolupráce.
 • Přemyslovci – budování českého státu a národa (projekt AV ČR: 1QS900090502,  2005–2009) spolupráce – koordinátor numismatiky a genealogie.
 • Osobnosti české vědy a kultury (výzkumný záměr MK: MK00002327202, 2005–2011) spolupráce – numismatika.
 • České, moravské a slezské mince 10. – 20. století. Národní muzeum „Chaurova sbírka“ I. Denáry 960-1210 (interní grant NM: P10/01IG-PO, 2011-2012) řešitel.
 • Cradles of European Culture (CEC). A European Network for Interpreting and Presenting Early Medieval Cultural Heritage. Francia Media Heritage Route. (projekt European Commission - Directorate General Education and Culture - Programme « Culture », EACEA-P5 Culture Unit: 507624, 2010–2015) asociovaný partner.

Muzejní práce:
Autorské výstavy:

 • Košický zlatý poklad v Národním muzeu, 16. 9. 2009 – 10. 1. 2010 Národní muzeum, Praha. (komisař výstavy Luboš Polanský, autoři Marek Budaj – Luboš Polanský).
 • Nejstarší stříbrné poklady. Unikátní české a moravské stříbrné poklady kolem roku 1000, 17. 2. 2010 – 30. 5. 2010 Národní muzeum, Praha. (komisař a autor výstavy Luboš Polanský).
 • Svatý Václav na mincích a medailích, 11. 6. 2010 – 14. 6. 2010 Národní muzeum, Praha. (autoři Jan Boublík – Luboš Polanský).
 • Od denáru po korunu českou, expozice od 4. 9. 2012 Národní numismatické centrum České mincovny, Praha (autoři Jiří Militký – Luboš Polanský).​

Spolupráce na výstavách:

 • Sága moravských Přemyslovců, Olomouc (9. 5. – 6. 8. 2006) a Brno (14. 9. 2006 – 21. 1. 2007), Vlastivědné muzeum Olomouc a Muzeum města Brna.
 • Svatý Václav. Ochránce české země, 19. 12. 2008 – 8. 3. 2009, Anežský klášter, Praha. Autoři Vladimír Kelnar – Jan Royt – Dana Stehlíková.
 • Pražská mincovna. Peněžní vývoj v Čechách od 10. do 19. století, 27. 5. 2009 – 23. 8. 2009 Muzeum hlavního města Prahy, Praha. Komisař a autor výstavy Jiří Militký.
 • Jindřich Zdík (1126-1150). Olomoucký biskup uprostřed Evropy, 24. 9. 2009 – 3. 1. 2010 Muzeum umění Olomouc – Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc. Komisařka a autorka výstavy Jana Hrbáčová.
 • Královský sňatek. Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský 1310, 4. 11. 2010 – 6. 2. 2011 Dům U Kamenného zvonu, Muzeum hlavního města Prahy. Komisařka výstavy Pavla Státníková 
 • Cesta města. Stálá expozice k dějinám města Opavy. Opavská kulturní organizace. Kurátor expozice Michal Petr.
 • Nejdražší zlatá mince světa – legendární Double Eagle z r. 1933 v Nové budově Národního muzea. Smithsonian´s National Museum of American History a Národní muzeum, Praha 12. 3. – 13. 3. 2012. Komisařka a autorka výstavy Karen Lee.
 • Poděbradský stříbrný poklad, březen 2012 Polabské muzeum, Poděbrady. Komisař výstavy Petr Šorm.
 • Europa Jagellonica 1389–1572. Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců, 19. 5. – 30. 9. 2012 GASK – Galerie středočeského kraje, Kutná Hora. Komisař a autor výstavy Jiří Fajt.
 • Cesta ke Zlaté bule sicilské, 13. 7. – 12. 9. 2012 Ostravské muzeum. Autoři Roman Bertha – Kateřina Barcuchová – Zbyněk Moravec – Michal Zezula.
 • Vinohrady a Žižkov nová města za východní pražskou hradbou, 10. 10. 2012 – 5. 5. 2013 Muzeum hlavního města Prahy.
 • Peníze, od 27.11.2013 Národní muzeum, Praha. Komisař a autor výstavy Vojtěch Poláček.​

Organizace numismatických konferencí a seminářů:

 • Odborný seminář Disputationes de prima media aetate, pars prima: basilica sancti Georgii, Centrum medievistických studií Akademie věd České republiky a Univerzity Karlovy v Praze – Národní muzeum, 4. 6. 2002 Praha.
 • Mezinárodní konference „EMMA REGINA/CIVITAS MELNIC“ uspořádaná u příležitosti 1000. výročí úmrtí kněžny Emmy Reginy (+2.11.1006) a 80. výročí narození Pavla Radoměrského (*23.11.1926), Národní muzeum – Regionální muzeum Mělník – Centrum medievistických studií Akademie věd České republiky a Univerzity Karlovy v Praze – Česká numismatická společnost, Mělník 9. 11. 2006. 
 • Seminář Pražská mincovna, v rámci cyklu Hold historickým mincovnám, 25. 6. 2012 NM Praha.
 • Mezinárodní numismatická konference Nálezy mincí od antiky po raný novověk III., 11. – 14. 9. 2012 Český Krumlov.
 • Mezinárodní numismatická konference Peníze v proměnách času IX. Nové výsledky numismatických výzkumů, 30. 9. – 3. 10. 2013 Valtice.

Přednášková činnost:

 • Původ české kněžny Emmy, mezinárodní konference 1000 let od smrti českého vévody Boleslava II., 8. a 9. 2. 1999 Pražský hrad.
 • Ženy na českých mincích I., Česká numismatická společnost, 1999 Hradec Králové.
 • Sňatková politika Přemyslovců ve výpovědi numismatických pramenů 10. století, Národní muzeum, 4. 9. 2000 Praha
 • Ženy na českých mincích II., Česká numismatická společnost, 2000 Hradec Králové.
 • Ženy na českých mincích III., Česká numismatická společnost, 3. 2. 2001 Hradec Králové.
 • Teorie o původu české kněžny Biagoty, mezinárodní konference Genealogia ac heraldica bohemica, 28. – 29. 4. 2001 Nečtiny.
 • Numismatika, odborný seminář Úvod do interdisciplinární medievistiky, 23. 5. 2002 Praha.
 • Úvodní slovo k celému cyklu a k jeho první části a Příspěvek k nálezům mincí v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě, odborný seminář Disputationes de prima media aetate, pars prima: basilica sancti Georgii, 4. 6. 2002 Praha.
 • Ikonografie denárů tzv. šípového typu, mezinárodní konference Realita, představa, symbol, 1. – 3. 10. 2002 Vranov u Brna.
 • Ženy na českých mincích IV., Česká numismatická společnost, 1. 2. 2003 Hradec Králové.
 • Mincovní oprávnění kněžny Emmy reginy, mezinárodní konference Peníze v proměnách času IV., 7. 10. 2003 Olomouc.
 • Projekt databáze sbírkových předmětů Národního muzea, mezinárodní odborný seminář Česká a slovenská numismatika po deseti letech (1993-2003), 19. 11. 2003 Pardubice.
 • Tzv. šípový typ českých denárů, Centrum medievistických studií, 2. 3. 2004 Praha
 • Svědectví nálezů mincí ze žatecké aglomerace. Otázka žatecké mincovny, odborná konference Centra přemyslovské hradské správy a počátky měst v archeologických a písemných pramenech, 20. 9. 2004 Žatec.
 • Nejnovější poznatky o dějinách rodu Slavníkovců, konference k 1010. výročí vyvraždění Slavníkovců Slavníkovci v českých dějinách, 9. 3. 2005 Pardubice.
 • Nové interpretace slavníkovské historie, cyklus přednášek pro veřejnost, Východočeské muzeum, 9. 3. 2005 Pardubice
 • Několik úvah nad slavníkovským mincovnictvím, konference 1. kutnohorský kulatý stůl na téma Slavníkovci v našich dějinách, 21. 4. 2005 Kutná Hora.
 • Mincovna Chrudim, 37. mezinárodní konference archeologů středověku na téma Raně středověká centra, jejich podoba a vývoj, 19. – 22. 9. 2005 Chrudim.
 • Čistěveský depot – historie a současnost, (spolu s K. Tomkovou – část o špercích), mezinárodní pracovní setkání Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice, 24. – 26. 4. 2006 Brno.
 • Teorie o původu české kněžny Emmy, mezinárodní konference EMMA REGINA / CIVITAS MELNIC, 9. 11. 2006 Mělník.
 • Mělník a mincovny, mezinárodní konference EMMA REGINA / CIVITAS MELNIC, 9. 11. 2006 Mělník.
 • Emma regina – původ a mince, cyklus přednášek pro veřejnost, Regionální muzeum Mělník, 9. 11. 2006 Mělník.
 • Čistěveský depot v kontextu nálezů se zlomkovým stříbrem z moravsko-slezského sousedství, (spolu s K. Tomkovou – část o špercích), mezinárodní konference Jak dobrze mieć sąsiada. Problematika sąsiedztwa w archeologii i historii średniowiecza, Spotkania bytomskie VII, 28. – 30. 6. 2006 Bytom Odrzański.
 • Circulation and function of the 10th century Bohemian denarii in the light of their finds, International Symposium on the 50th Anniversary of „Wiadomości Numizmatyczne“ Money circulation in antiquity, the Middle Ages and modern times – time, range, intensity, 13. – 14. 10. 2006 Warszawa.
 • Ikonografie nejstarších českých denárů, medzinárodné numizmatické sympózium Ikonografia peňazí v strednej a východnej európe, 13. – 16. 9. 2007 Humenné.
 • Tezaurace prvních českých mincí a konflikty okolo roku 1000, mezinárodní numismatická konference Peníze v proměnách času VI. Mincovnictví, peněžní vztahy a medailérství za válek, 9. – 11. 5. 2007 Hradec nad Moravicí.
 • Počátky mincování na Moravě, mezinárodní numismatická konference Mincovnictví církevních institucí ve střední Evropě. Sympozium k 400. výročí mincovního privilegia olomouckých biskupů 1608-2008, 24. – 26. 4. 2008 Kroměříž.
 • První česká biskupská ražba, mezinárodní numismatická konference Mincovnictví církevních institucí ve střední Evropě. Sympozium k 400. výročí mincovního privilegia olomouckých biskupů 1608-2008, 24. – 26. 4. 2008 Kroměříž.
 • Ikonografie mincí Vladislava II., mezinárodní konference 850. výročí korunovace Vladislava II. českým králem, 2. – 3. 12. 2008 Praha – Strahovský klášter.
 • O ikonografii tzv. komárovského beránka, mezinárodní numismatická konference Peníze v proměnách času VII, 5. – 7. 5. 2009 Olomouc.
 • Košický zlatý poklad v Národním muzeu, (spolu s Markem Budajem), Národní muzeum, 14. 10. 2009 Praha. (přednáška doplněná komentovanou prohlídkou výstavy).
 • Nejstarší stříbrné poklady. Unikátní české a moravské stříbrné nálezy kolem roku 1000, cyklus numismatických přednášek v Národním muzeu, 16. 3. 2010 Praha. (přednáška doplněná komentovanou prohlídkou výstavy).
 • První biskupské ražby u západních Slovanů, medzinárodné numizmatické sympózium Peniaze a ich miesto v dejinách spoločnosti, 20. – 23. 5. 2010 Kremnica.
 • Zajímavé exempláře z nálezů Lasowice, Zliv a Łekno, mezinárodní numismatická konference Nálezy mincí od antiky po raný novověk II. Výroba – distribuce – tezaurace ve světle mincovních nálezů, 4. – 7. 10. 2010, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích – tvrz Žumberk.
 • Falešný denár z Lasowic, mezinárodní numismatická konference Pieniądz i banki na Śląsku 18. – 19. 11. 2010 Poznań.
 • Zajímavé exempláře z nálezů nejstarších českých mincí, cyklus numismatických přednášek, 7. 4. 2011 MZM Brno.
 • Poznámky k nejstarším přemyslovským ražbám, cyklus numismatických přednášek, 2. 5. 2011 NM Praha.
 • Projekty a stěhování numismatického oddělení NM, mezinárodní konference Peníze v proměnách času VIII. Mincovnictví a měnové vztahy ve střední Evropě od nejstarších doby do vlády Josefa II., / Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU – Numismatické oddělení MZM – ČNS, pobočka Kroměříž, 12. května 2011 Hradec nad Moravicí – Červený zámek.
 • Zpracování významných nálezů a sbírek, prezentace a koordinace projektu CEC, 6. 4. 2011 Nitra. 
 • Pražská mincovna, cyklus Hold historickým mincovnám, 25. 6. 2012 NB NM.
 • Nový depot mincí z období krize českého státu kolem roku 1000, mezinárodní numismatická konference Nálezy mincí od antiky po raný novověk III., 12. 9. 2012 Český Krumlov.
 • Chaurova sbírka v Národním muzeu – stav zpracování, mezinárodní numismatická konference Nálezy mincí od antiky po raný novověk III., 14. 9. 2012 Český Krumlov.
 • Mincovnictví Přemysla I. Otakara (1192-1193, 1197-1230), 26. 9. 2012 ČNB, Zlatá bula sicilská.
 • Raně středověká numismatika v Českých zemích, 22. 11. 2012 Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa.
 • Nové typy a varianty v nálezu Hradec Králové, 30. 9. – 3. 10. 2013 Valtice, mezinárodní numismatické konference Peníze v proměnách času IX. Nové výsledky numismatických výzkumů
 • – Zdeněk PETRÁŇ, Pavel Radoměrský a Emma Regina. 4. 3. 2013 cyklus numismatických přednášek NM Praha
 • – Jana MAŘÍKOVÁ-KUBKOVÁ, The Church of St Mary the Virgin at Prague Castle and the First Christian Missions to Bohemia, 7. 9. 2013 Plzeň, The 19th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, Session A41 “Transversal World” – Focus on the Early Middle Ages in Central Europe (ca AD 600–1050)

Bibliografie:

 • Spory o původ české kněžny Emmy, manželky Boleslava II., in: Přemyslovský stát kolem roku 1000. Na paměť knížete Boleslava II. († 7. února 999), usp. Luboš Polanský – Jiří Sláma – Dušan Třeštík, Praha 2000, s. 27–48.
 • Select Bibliography on Czech History. Books and Articles 1990–1999, comp. Václava Horčáková – Kristina Rexová – Luboš Polanský, ed. and introduced Jaroslav Pánek, Institute of History, Praha 2000, XLVI, 333 s.
 • Nález z Pražského hradu a varianty denáru Bedřicha I. a Alžběty (1172–1173, 1178–1182, 1182–1189), Numismatické listy 56, 2001, č. 1, s. 1–7.
 • Streit um die Herkunft der böhmischen Fürstin Emma, in: Boleslav II. Der tschechischen Staat um das Jahr 1000, Internationale Symposium, Praha 9.–10. Februar 1999, Colloquia mediaevalia Pragensia 2., usp. Petr Sommer, Filosofia, Praha 2001, s. 43–78. ISBN 80-7007-151-6
 • Nález denáru bavorského vévody Jindřicha II. v Praze na Hradčanech, Numismatické listy 56, 2001, č. 5/6, s. 139–141.
 • Úvahy nad původem a vztahem české kněžny Biagoty k Přemyslovcům, in: Genealogia ac heraldica Bohemica, usp. Marek Starý, Praha 2002, s. 41–53.
 • Soupis prací Pavla Radoměrského (*23.11.1926), in: Pavel Radoměrský. Sborník numismatických studií k 75. výr. narození, usp. Luboš Polanský, Praha 2002, s. 10–18.
 • – Michal MAŠEK, Málo známé lužické brakteáty českých knížat, Členské informace 1/2003, ČNS, pobočka Praha, s. 28–29.
 • Nálezy mincí na Pražském hradě a počátky vlády Soběslava I. (1125–1140), in: Dějiny ve věku nejistot. Sborník u příležitosti 70. narozenin Dušana Třeštíka, usp. Jan Klápště – Eva Plešková – Josef Žemlička, Praha 2003, s. 220–230. ISBN 80-7106-647-8
 • Denár Boleslava II. ethelredského typu z čistěveského nálezu uložený ve VM v Olomouci, Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Společenské vědy 286, 2003, s. 64–65.
 • Ikonografie denárů tzv. šípového typu, in: Realita, představa a symbol v numismatické ikonografii, red. Dagmar Grossmannová – Jan T. Štefan, Ostrava 2004, s. 85–95.
 • Oldřich nebo Jaromír? Příspěvek k lokalizaci jedné sporné mince z počátku 11. století, in: Evropa a Čechy na konci středověku. Sborník příspěvků věnovaných Františku Šmahelovi, vyd. Eva Doležalová – Robert Novotný – Pavel Soukup, Centrum medievistických studií – Filosofia, Praha 2004, s. 133–144, ISBN 80-7007-194-X.
 • Mince, mincovny a kníže Oldřich, in: Peruc v mýtech a dějinách. Sborník příspěvků k miléniu setkání knížete Oldřicha s Boženou, Peruc 2004, s. 126–149, ISBN 80-86067-92-0.
 • Nález denáru Jindřicha I. Bavorského z raně středověkého hradiště v Libici nad Cidlinou (okr. Nymburk), Numismatický sborník 20, 2005, s. 146–147.
 • – Josef BLÁHA, Nález nové varianty denáru Boleslava II. typu ruka/poprsí ve Wurmově ulici 3 v Olomouci, Numismatický sborník 20, 2005, s. 147–150.
 • – Michal MAŠEK, Nález denáru s opisem CVRIM na Kouřimi (okr. Kolín), Numismatický sborník 20, 2005, s. 150–155.
 • – Kateřina TOMKOVÁ, Hromadný nález denárů a šperků z Čistěvsi. Revize popisu a dochované části depotu, Numismatický sborník 21, 2006, s. 83–124.
 • – Jiří MILITKÝ – Ivo ŠTEFAN – Ladislav VARADZIN, Nálezy mincí na raně až vrcholně středověkém pohřebišti u kostela Povýšení sv. Kříže ve Vrbně (okr. Mělník), Numismatický sborník 21, 2006, s. 209–214.
 • – Peter BAXA – Peter BISTÁK, Hrobový nález denáru Oldřicha I. (1012–1033, 1034) v Kostoľanoch pod Tribečom (Slovensko). Příspěvek k česko – uherským kontaktům na přelomu 10. a 11. století, Numismatický sborník 21, 2006, s. 304–309.
 • Nález denáru z 20. – 30. let 12. století v Třebusicích (okr. Kladno), Numismatický sborník 21, 2006, s. 217–218.
 • Nález denáru Soběslava I. v obci Velběhy (obec Osečany, okr. Příbram), Numismatický sborník 21, 2006, s. 216–217.
 • Kníže a otrok. K ikonografii denáru knížete Vladislava I., in: Na prahu poznání českých dějin. Sborník prací k poctě Jiřího Slámy, Studia mediaevalia Pragensia 7, 2006, s. 103–111.
 • Soběslav nebo Boleslav? K spornému přiřazení denárů typu Cach 160 a 161, in: Slavníkovci v českých dějinách, Antiqua Cuthna 2, 2006, Praha 2007, s. 93-106. ISSN: 1803-1374
 • The 10th Century Bohemian Deniers in the Light of Revised Finds, in: Money Circulation in Antiquity the Middle Ages and Modern Times. Time, Range, Intensity. International Symposium of the 50th Anniversary of Wiadomości Numizmatyczne, Warsaw, 13–14 October 2006, Warsaw – Cracow 2007, s. 127-152. ISBN: 978 83 60 448 38 0
 • – Jiří LUKAS, Přeražby českých denárů z poděbradského nálezu. K otázce vnitřní chronologie nejstarších variant mladšího bavorsko-švábského typu a denárů se širokou rukou, Numismatický sborník 22, 2007, s. 39-90. ISBN: 978-80-7007-271-4
 • Nálezy mincí 10. století v Českých zemích – katalog [CD-ROM], Národní muzeum – Grantová agentura České republiky, projekt č. 404/05/2134, Praha 2008.
 • Pře o původ české kněžny Emmy, in: EMMA REGINA – CIVITAS MELNIC. Sborník příspěvků z konference u příležitosti 1000. výročí úmrtí kněžny Emmy Reginy (+2.11.1006) a 80. jubilea narození Pavla Radoměrského (* 23. 11. 1926) konané 9. listopadu 2006 v Regionálním muzeu Mělník, usp. Jan Kilián – Luboš Polanský, Mělník – Praha 2008, s. 11-44. ISBN 978-80-903899-1-5
 • – Jiří SLÁMA, Denárové ražby z hradiště Staré zámky v Brně-Líšni a nedalekých Velatic, Numismatické listy 63, 2008, s. 103-116.
 • Rodokmen Přemyslovců, in: Přemyslovci. Budování českého státu, eds. Petr Sommer – Dušan Třeštík – Josef Žemlička, NLN, Praha 2009, příloha. ISBN 978-80-7106-352-0.
 • – Michal MAŠEK, Ikonografie ražeb a stručný přehled mincovnictví Vladislava II., in: Vladislav II. druhý král z Přemyslova rodu. K 850. výročí jeho korunovace, eds. Petr Sommer – Dušan Třeštík – Josef Žemlička, NLN, Praha 2009, s. 116-124. ISBN 978-80-7106-512-8
 • – David KALHOUS – Petr KOPAL – Irena MORAVCOVÁ, Přemyslovská dynastie: Soupis členů původního českého panovnického rodu, in: Přemyslovci. Budování českého státu, eds. Petr Sommer – Dušan Třeštík – Josef Žemlička, NLN, Praha 2009, s. 541-573. ISBN 978-80-7106-352-0.
 • – Zdeněk PETRÁŇ, Denáry prvních Přemyslovců, in: Přemyslovci. Budování českého státu, eds. Petr Sommer – Dušan Třeštík – Josef Žemlička, NLN, Praha 2009, s. 192-195. ISBN 978-80-7106-352-0.
 • – Zdeněk PETRÁŇ, Mince od reformy Břetislava I. do počátku 13. století, in: Přemyslovci. Budování českého státu, eds. Petr Sommer – Dušan Třeštík – Josef Žemlička, NLN, Praha 2009, s. 204-206. ISBN 978-80-7106-352-0.
 • – Zdeněk PETRÁŇ, Mince posledních Přemyslovců, in: Přemyslovci. Budování českého státu, eds. Petr Sommer – Dušan Třeštík – Josef Žemlička, NLN, Praha 2009, s. 216-218. ISBN 978-80-7106-352-0.
 • – Lenka VACINOVÁ, The Roman and Byzantine Coins in the Hoard Find from Kelč (Czech republic), in: Byzantine Coins in Central Europe between the 5th and 10 th Century, ed. Marcin Wołoszyn, Kraków 2009, s. 599-603. ISBN 978-83-7676-008-7
 • – Jan VIDEMAN, Mincovnictví biskupa Jindřicha Zdíka, in: Jindřich Zdík (1126-1150). Olomoucký biskup uprostřed Evropy, red. Jana Hrbáčová, Olomouc 2009, s. 178-184. ISBN 978-80-87149-31-7
 • – Petr SCHNEIDER – Roman ZAORAL, Neznámé typy českých velkých brakteátů ze soukromých sbírek, Numismatické listy 65, 2010, s. 11-16.
 • – Věra MICHNOVÁ – Kateřina TOMKOVÁ –  Markéta TYMONOVÁ, Komárovský poklad. Revize dochované části torza depotu, Numismatické listy 65, 2010, s. 98-126.
 • – Jiří LUKAS, Přeražby českých denárů z nálezu Gębice [Karlsdorf]. K otázce vnitřní chronologie nejstarších variant mladšího bavorsko-švábského typu a denárů se širokou rukou II., Numismatické listy 65, 2010, s. 146-160.
 • – Jiří MILITKÝ, Pražský groš, in: Královský sňatek. Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský 1310,ed. Klára Benešovská, Praha 2010, s. 310–319. ISBN: 8086990559; též angl. verze: – Jiří MILITKÝ, Prague groschen, in: A Royal Marriage. Elizabeth Premyslid and John of Luxembourg – 1310, ed. Klára Benešovská, Praha 2011, s. 322–331.
 • Jména mincmistrů na českých denárech přelomu 10. a 11. století, in: Co můj kostel dnes má, nemůže kníže odníti. Věnováno Petru Sommerovi k životnímu jubileu, ed. Eva Doležalová – Petr Meduna, NLN, Praha 2011, s. 236-246. ISBN 978-80-7422-081-4.
 • Mince Vladislava II. a Ludvíka II. Jagellonských (1471–1516–1526) v Českém království, in: Europa Jagellonica 1386–1572. Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců. Průvodce výstavou, ed. Jiří Fajt, Kutná Hora 2012, s. 201, 204.
 • – Jiří MILITKÝ, Od denáru po korunu českou, Praha 2012, 16 s.
 • – Federico GAMBACORTA,  Italian Coins in the National Museum of Prague I. 1. Old Collection: Middle Ages and Early Modern Period (IX-XVI centuries), Praha 2012, 232 s. [Collectio Numismatica Musei Nationalis 1].
 • – Kamil SMÍŠEK – Jan BOUBLÍK, Ztracené a v místě jedinečné – nálezy mincí a příbuzného materiálu na hradě, in: Humpolec v zrcadle času V. Archeologie na Humpolecku, ed. Roman Brzoň – František Kocman – Vladimír Staněk, Humpolec 2013, 208 s. ISBN 978-80-260-4663-9, s. 98–131.
 • Podlázky, [heslo] in: Encyklopedie pravěkých pokladů v Čechách, ed. Michal Lutovský – Jiří Militký – Lubor Smejtek, Praha 2013, s. 261-262. ISBN: 978-80-7277-510-1.
 • – Michal MAŠEK, Zdeněk Petráň (* 29. června 1953) – osobnost vskutku renesanční, Numismatické listy 68, 2013, č. 3-4, s. 167-175.

Redakce:

 • Přemyslovský stát kolem roku 1000. Na paměť knížete Boleslava II. († 7. února 999), ed. Luboš Polanský – Jiří Sláma – Dušan Třeštík, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2000, 377 s. ISBN 80-7106-272-3
 • Pavel Radoměrský. Sborník numismatických studií k 75. výročí narození, ed. Luboš Polanský, Praha 2002, 240 s. ISBN 80-902452-6-9
 • Numismatické listy 63, 2008, č. 1–4, 192 s., red. Luboš Polanský, ISSN 0029-6074.
 • EMMA REGINA – CIVITAS MELNIC. Sborník příspěvků z konference u příležitosti 1000. výročí úmrtí kněžny Emmy Reginy (+2.11.1006) a 80. jubilea narození Pavla Radoměrského (*23.11.1926) konané 9. listopadu 2006 v Regionálním muzeu Mělník, ed. Jan Kilián – Luboš Polanský, Mělník – Praha 2008, ISBN 978-80-903899-1-5
 • Numismatické listy 64, 2009, č. 1–4, 192 s., red. Luboš Polanský, ISSN 0029-6074.
 • Přemyslovská dynastie: Soupis členů původního českého panovnického rodu, red. Luboš Polanský, in: Přemyslovci. Budování českého státu, eds. Petr Sommer – Dušan Třeštík – Josef Žemlička, NLN, Praha 2009, s. 541-573. ISBN 978-80-7106-352-0.
 • Numismatické listy 65, 2010, č. 1–4, 192 s., red. Luboš Polanský, ISSN 0029-6074.
 • Judith KOLBAS – Timothy MAY – Vlastimil NOVÁK, Anatolian early 14th century coin hoard, National Museum, Prague 2011, 111 s. (Editio Monographica Musei Nationalis Pragae, num. 9) ISBN 978-80-7036-305-8. (věd. redaktor)
 • Eduard ŠIMEK, České, moravské a slezské mince 10.–20. století. Národní muzeum – Chaurova sbírka IV. 2. Mince Maxmiliána II. a Rudolfa II. (1564–1576–1611), Národní muzeum, Praha 2011, 432 s. ISBN 978-80-7036-328-7. (věd. redaktor).
 • Numismatické listy 66, 2011, č. 1–4, 192 s., red. Luboš Polanský, ISSN 0029-6074.
 • Jiří MILITKÝ – Lenka VACINOVÁ,  Keltské, římské a byzantské mince (3. století před Kristem až 7. století po Kristu). Národní muzeum – Chaurova sbírka X., Národní muzeum, Praha 2012, 208 s. ISBN 978-80-7036-358-4. (věd. redaktor).
 • Zuzana HOLEČKOVÁ, České, moravské a slezské mince 10.-20. století. Národní muzeum – Chaurova sbírka VI. 2. Nevládní tolarové ražby. Rodové ražby a ražby olomouckého biskupství a arcibiskupství, Národní muzeum, Praha 2012, 380 s. ISBN 978-80-7036-364-5.(věd. redaktor).
 • Federico GAMBACORTA – Luboš POLANSKÝ, Italian Coins in the National Museum of Prague I. 1. Old Collection: Middle Ages and Early Modern Period (IX-XVI centuries), Národní muzeum, Praha 2012, 232 s. [Collectio Numismatica Musei Nationalis 1]. ISBN 978-80-7036-363-8. (ved. redaktor).
 • Numismatické listy 67, 2012, č. 1–4, 192 s., red. Luboš Polanský, ISSN 0029-6074.
 • Numismatické listy 68, 2013, č. 1–4, 192 s., red. Luboš Polanský, ISSN 0029-6074.