Vědecké zaměření:

 • Indoložka – historička (indické umělecké řemeslo 18.–20. stol.). Zaměřuje se na zpracování sbírek jižní a jihovýchodní Asie. Spravuje také sbírky Blízkého východu a Střední Asie.

Vzdělání a zaměstnání:

 • 1974–1979: FF UK, obor hindština-dějepis
 • 1979–1985: Orientální ústav ČSAV, vědecká asistentka se zaměřením na novodobé dějiny Indie, 1982 rigorózní zkouška (PhDr)
 • 1988–1994: Národní knihovna
 • 1991 Získání titulu CSc.
 • 1994 Náprstkovo muzeum, kurátorka sbírek jižní a jihovýchodní Asie
 • 1996–2011 Vědecká pracovnice a vedoucí asijského oddělení Náprstkova muzea
 • 2011–dosud Vědecká pracovnice sbírkového oddělení Náprstkova muzea

Pracovní stáže, konference a důležité zahraniční pobyty:

 • 2016: Velká Británie (Horniman Museum, Londýn)
 • 2015: Velká Británie (Horniman Museum, Londýn)
 • 2014: Indonésie (Jáva, Bali)
 • 2014: Velká Británie (Horniman Museum, Londýn)
 • 2013: Portugalsko, Lisabon, konference EuroSEAS (South East Asia Studies)
 • 2013. Velká Británie (Horniman Museum, Londýn)
 • 2012: Uzbekistán (Taškent, Nukus, Chiva, Buchara, Samarkand)
 • 2010: Indonésie (Jáva – Jakarta, Moluky – Ambon, Sulawesi – Makassar, Bali – Ubud)
 • 2010: Švédsko, Goeteburg, konference EuroSEAS (South East Asia Studies)
 • 2010: Velká Británie, Londýn, British Library, India Office Records
 • 2008: Indie, Národní muzeum, Dillí
 • 2007: Indie, Dillí, 12. International Conference of National Trusts,  New Delhi
 • 2007: Itálie, Neapol, konference EuroSEAS (South East Asia Studies)
 • 2000: Velká Británie, Londýn, seminář Interpreting Asian Cultures in Museums, British Museum
 • 1998: Velké Britanii, Victoria and Albert Museum, Londýn a Ashmolean Museum, Oxford
 • 1997: Maďarsko, Tata, seminář k managementu muzeí, organizovaný Holanskou muzeologickou asociací

Výzkumné projekty a granty (včetně zahraničních):

 • 2012–dosud: DKRVO (Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace Národní muzeum, 00023272)
 • 2005–2011: Vědecko-výzkumný záměr NM, Praha: Osobnosti české vědy a kultury (MK 00002327202)
 • 2009–2010: Sharing cultural memory. Historische ethnographische Sammlungen des Museums für Völkerkunde Wien (Austrian Ministry of Science and Research; projekt zpracování sbírek Fr. Czurdy, rozdělených mezi Náprstkovo muzeum a Museums für Völkerkunde Wien; www.formuse.at 
 • 2006, leden–duben: Indie (Indian Council for Cultural Relations, Orientation Grant)
 • 2001, březen–srpen: Gonda Foundation, International Institute of Asian Studies at Leiden, the Netherlands
 • 1998, říjen–prosinec: Indie (ITEC – Indian Technical and Economic Cooperation), Hajdarábád, Muzeum Salar Jung)
 • 1997, leden–březen: Indie (Indian Council for Cultural Relations, Orientation Grant)

Ediční činnost:

1998–2015 Ediční rada Annals of the Náprstek Museum

Pedagogická činnost:

 • Příležitostné přednášky o indickém umění pro různé VŠ
 • Konzultantka nebo oponentka diplomových a disertačních prací FF UK a MUP
 • Vedení odborných praxí studentů etnologie FF UK

Muzejní práce (autorka, spoluautorka nebo kurátorka výstav) – výběrově:

2015:
 • Sultans of Deccan India, 1500–1700, The Metropolitan Museum of Art, New York (zápůjčka miniatury z Džahángírova alba ze sbírky Náprstkova muzea).
 • Indie, země bohů a lidí, výstava v Muzeu Brněnska, Šlapanice.
2014:
 • Rituály smrti. Výstava v Náprstkově muzeu.
 • Ázerbájdžán – čarovná země ohně. Výstava v Náprstkově muzeu (ve spolupráci s Národním muzeem v Baku).
2013:
 • Po stopách Karla Maye. Výstava v Náprstkově muzeu.
2009:  
 • Nias – Ostrov předků a mýtů. Stálá expozice Národní muzea – Náprstkova muzea,
2007:  
 • Jsi bytost pozemská či nebeská? Žena v indické výtvarné tradici. Výstava pořádaná Národním muzeem v Lobkovickém paláci, 20. 11. 2007–10. 2. 2008
2005:
 • Indie, země tradic. Výstava panenek a prací hrnčíře Džamny Lála Kumhára. Náprstkovo muzeum. 30. 3.–15. 5. 2005
 • Dobrodružství sběratele Bedřicha Formana. Náprstkovo muzeum, 23.11. 2005–10. 4. 2006
2003:
 • Starověké bronzy asijských stepí. Náprstkovo muzeum, duben–srpen 2003
2001:
 • Lovci lebek. Kmenové umění z Kalimantanu. Náprstkovo muzeum, říjen 2001–duben 2002.
1997:
 • Proměny kovu. Výstava pořádaná u příležitosti 50. výročí indické nezávislosti, Náprstkovo muzeum, říjen 1997–červenec 1998.
1996:
 • Umění a řemesla v Indonésii, České Budějovice, leden–březen 1996.
1995:
 • Hračky a divadelní loutky z Afriky, Ameriky a Asie, Náprstkovo muzeum, listopad 1995–březen 1996.

Ostatní aktivity:

 • Expertní činnost pro muzea a veřejnost.

Výběrová bibliografie:

2016:
 • Dagmar Pospišilova – Michal Pech – Michael Kotyk, The use of non-destructive instrumental methods in the determination of metal objects from the Asian collection of the Naprstek Museum, Annals of the Naprstek museum, 2016, 37/1, pp. 79–88. ISSN 0231-844X.
2015:
 • Pospíšilová, Dagmar – Mleziva, Jindřich: Umění kovu v zemích Blízkého východu a Indie. Národní muzeum, Praha 2015. 232 s. ISBN 978-80-7036-456-7.
 • Mleziva, Jindřich – Pospíšilová, Dagmar – Stříbrná, Adriana – Pech, Michal – Kotyk, Michael: Umění kovu v zemích Blízkého východu a Indie. Sbírka kovových předmětů z Náprstkova muzea a Západočeského muzeum v Plzni / The Art of Metalwork in the Countries of the Near East and India. The collections of metal items in the Náprstek Museum and Museum of West Bohemia in Pilsen. Národní muzeum, Praha 2015. DVD. ISBN 978-80-7036-473-4
2014:
 • Aplikace výsledků měření metodou RFA při určování kovových předmětů z Indie. (In: Orientalia Antiqua Nova 14, Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni 2013, 8NS (in print).
2013:
 • Indie. In:  Encyclopaedia Beliana, Bratislava, Encyklopedický ústav SAV 2013. ISBN 978-80-970350-1-3.
 • Aplikace exaktních metod při určování kovových předmětů z Indie a Blízkého východu. In: Tradice a inovace v kulturách starého Východu, Západočeská univerzita, Plzeň 2013, ss. 17-26.  CD-ROM; ISBN 978-80-261-0332-5
2012:
 • Czech Travellers and Collectors in Central Asia. Collections of the National Museum – Náprstek museum, Prague. National Musem, Prague 2012, 136 s. Společně s Terezou Hejzlarovou. ISBN: 978-80-7036-369-0.
2011:
 • Otokar Feistmantel (1848 – 1891) and the Indian Collection of the Náprstek Museum, Prague. NM, Prague 2011, 240 s. Společně se Zdenkou Klimtovou. ISBN: 978-80-7036-314.
 • Otokar Feistmantel (1848 – 1891) and the Indian Collection of the Náprstek Museum, Prague. NM, Prague 2011, CD-ROM. Společně se Zdenkou Klimtovou.ISBN 978-80-7036-319-5. 
 • Unusual Vessel from the Islamic metal Collection of the Náprstek Museum. Annals, 32, 2011, p. 71 – 86.ISSN 0231-844X.
 • K problematice zpracování nejstarších muzejních sbírek. Nové skutečnosti v identifikaci indické sbírky Otokara Feistmantela. In. Orientalia Antiqua Nova 11 (ed. Lukáš Pecha), Plzeň, Západočeská universita 2011, s. 139–148. ISBN 978-80-261-0037-9.
2010:
 • Pavel Durdík. Life and Work. Ethnological Collection from the Island of Nias. Prague, National Museum 2010. 120 s. ISBN 978-80-7036-272-3.
 • Sri Kuhnt-Saptodewo, Dagmar Pospíšilová and Philipp Hesser (eds.),Sulawesi and beyond. The František Czurda Collection.Vienna, Museum für Völkerkunde 2010.
 • ISBN 978-3-85497-189-4.
 • Klimtová, Zdenka a Dagmar Pospíšilová: Jsi bytost pozemská či nebeská? Žena v indické výtvarné tradici. / Are you a terrestrial or a celestial being? Woman in Indian Art tradition. Brno, Moravské zemské muzeum 2010. 72 s. ISBN 978-80-7028-368-4.
2009:
 • The Náprstek Museum's Indonesian Collections and their Collectors. Indonesia and the Malay World, Vol. 37, No. 108, July 2009, pp. 125–146. ISSN 1363-9811.
 • K problematice zpracování nejstarších muzejních sbírek. Acta Filozofické fakulty ZČU, 2009, č. 4, ss. 145–153. ISSN: 1802-0364.
2008:
 • Knotková-Čapková, B. (ed.), Marková, D. a Pospíšilová, D., Hinduismus. In: Obrazy ženství v náboženských kulturách, Praha, Paseka, 2008, s. 142–199.
 • ISBN 978-80-7185-890-4.
 • Pospíšilová, Dagmar (ed.), Jezberová, Anna a Hladká, Iva. Nias. Ostrov předků a mýtů/The Island of Ancestors and Myths. Pavel Durdík a jeho sbírky v Náprstkově muzeu/Pavel Durdík and his Collection in the Náprstek Museum, Prague. Praha, Národní muzeum. CD-ROOM. 125 s.rkp. ISBN 978-80-7036-252-5. 
 • Indonéské sbírky Náprstkova muzea a jejich sběratelé. In: Krajané ve starém Orientu. Soubor studií (ed. L’. Obuchová), Praha, Česká orientalistická společnost, 2008, s. 74–91 (Orientalia Bohemica – české země a Orient 2). V rámci VVZ MK Osobnosti české vědy a kultury (MK 00002327202). ISBN 978-80-87180-01-3.
 • Indian Cultural Heritage Abroad and its Preservation in the Period of Globalization. The Oldest Indian Art Collection in the Czech Republic. New Delhi, INTACH, 2008, pp. 69–71.
2007:
 • Deepa. Oil Lamps. Indian Metal Objects from the Collection of the Náprstek Museum, Prague, Czech Republic. Annals of the Náprstek Museum, 2007, 28, pp. 37–77.
 • Muzejní sbírky jako pramen historie (na příkladu indické sbírky Náprstkova muzea). In: Orientalia Antiqua Nova 7 (ed. L. Pecha), Plzeň, Dryada, 2007, s. 191–198. ISBN 978-80-87025-13-0.
 • Pospíšilová Dagmar, PhDr., CSc. In: Who is Who (v České republice), Praha, Verlag für Personenenzyklopädien AG, 2007, poř. č. 5602042. 6. vyd.
2006:
 • Prezentace NM – Náprstkova muzea ve virtuálním muzeu na domovských stránkách mezinárodního sdružení ASEMUS, 2006 (Presentation of the Náprstek Museum at homepage of the virtual museum of ASEMUS), http://www.asemus.org.
2005:
 • Bedřich Forman(1919–1985). Annals of the Náprstek Museum 2005, No. 26, pp. 3–5.
 • Temple lamp of Nepal. Metal Collections of the Náprstek Museum, Prague. Annals of the Náprstek Museum 2005, No. 26, pp. 51–57.
2004:
 • Cutters for Areca Nuts. Metalworks from the collection of the Náprstek Museum, Prague, Czech Republic. Annals of the Náprstek Museum 2004, No. 25, pp. 1–16.
 • Indian Ritual Art. In: Knotková-Čapková, B. (ed.), Základy asijských náboženských systémů. Skripta (text book). Praha,  Carolinum 2004.
2003:
 • Brazier. Metal Collection of the Náprstek Museum. Annals of the Náprstek Museum 2003, No. 24, pp. 13–18.
 • Bidrí – kouzlo kontrastu. Z dějin indického uměleckého řemesla (Bidri – Chapters from the history of the Indian decorative art). Nový Orient (New Orient, Prague), 2003, č. 1, ss. 2–10.
 • Indické užitkové nádoby. Nový orient (Praha), 2003, č. 2, ss. 58–66.
 • Z temnoty veď mě do světla. Lampy ve světském i náboženském životě Indů. Nový Orient (New Orient, Prague), 2003, č. 8, ss. 337–345.
 • Sekáčky na arekové oříšky aneb výbava poživače betelu. Nový Orient (New Orient, Prague), 2003, č. 10, ss. 364–373.
 • Indická užitková a dekorativní keramika (Indian ceramics). Z dějin indických uměleckých řemesel (Chapters form the history of the Indian Art). Keramika a sklo (Ceramics and Glass, Hradec Kralove), 3, 2003, č. 6, ss. 32–34.
 • Zprávy (Reviews):
 • Starověké bronzy asijských stepí za sbírky Nadace Arthura M. Sacklera ( Ancient Bronzes of the Asian Grasslands from the Arthur M. Sackler Foundation, New York) Nový Orient (New Orient, Prague), 2003, č. 5, ss. 238–239.
2001:
 • Collection of Bidri ware in the Náprstek Museum and the National Gallery, Prague, Czech Republic. Annals of the Náprstek Museum, 2001, No. 22, pp. 1–25.
 • Who is Interested in Asian Art Museums in Post-Communist Countries? IIAS Newsletter (Leiden), 2001, 25, July, p. 43.
2000:
 • Asian Collections, p. 47. Indian Collection, pp. 51–56.  The Collections of Burma and South East Asia, pp. 57–58. In: A Gudide of the Náprstek Museum of Asian, African a nd American Cultures. Prague, National Museum 2000. 82 p.
 • Kovové užitkové nádoby v Indii (Indian Metal Utensils). In: Umění a řemesla (Art and Crafts, Prague), 2000, No 3., pp. 50–55, 78.