I. Úvodní slovo

Seznamte se s průběhem roku 2023 spolu s generálním ředitelem Národního muzea a řediteli odborných složek v krátkých videonahrávkách.


III. Výstavy, expozice, akce

Přečtěte si, co jste si mohli v našich objektech v roce 2023 prohlédnout a jaké akce jsme pro vás měli připraveny.

V. Věda a výzkum

Národní muzeum nejsou jen výstavy a expozice, ale také vědeckovýzkumná činnost. Přečtěte si, na čem naši kolegové z jednotlivých složek v roce 2023 pracovali a kde přednášeli.


VI. Sbírkotvorná činnost

Co by bylo muzeum bez sbírek? Seznamte se s novými akvizicemi a péčí o naše sbírkové fondy v roce 2023.


VII. Komunikace Národního muzea

Naši činnost je potřeba veřejnosti patřičně ukázat. Přečtěte si tom, jak jsme naše projekty medializovali a propagovali, kolik k nám přišlo návštěvníků, či jak pracujeme s dobrovolníky.


IX. Rekonstrukce, obnova a rozvoj objektů

Nestaráme se jen o naše sbírkové předměty, ale i o objekty, které máme v péči. I v roce 2023 jsme pracovali na investičních akcích, které slouží k rozvoji Národního muzea.


X. Zajištění provozu objektů

I v roce 2023 byl bohužel hlavním tématem covid-19 a s ním spojená pandemie. To ovšem neznamená, že se neděly zásadní věci zaměřené na zvýšení návštěvnického komfortu, ověření bezpečnostních procedur i údržbu jednotlivých objektů.
https://www.nm.cz/povinne-zverejnovane-informace/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-za-2023/informacni-systemy-a-digitalizace


XI. Informační systémy a digitalizace

V dnešním digitalizovaném světě je zapotřebí věnovat nemalou pozornost technologiím. Seznamte se s projekty, na které jsme se soustředili v roce 2023.