• V roce 2021 byly Národnímu muzeu doručeny čtyři žádosti o informace. 
  • Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí. 
  • Soudní řízení ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace neproběhlo. 
  • Nebyla poskytnuta žádná výhradní licence ve smyslu tohoto zákona. 
  • Nebyla podána žádná stížnost podle § 16a tohoto zákona.