Investice

Jednou ze stavebněinvestičních akcí Národního muzea zahrnutou v programovém financování Ministerstvem kultury ČR je revitalizace Náprstkova muzea. V roce 2020 vybrané konsorcium architektů z Brna, zastoupené Ing. arch. Radko Květem, Rada Architekti a Adam Rujbr Architects, pokračovalo v projektové přípravě obnovy historického areálu na Betlémském náměstí a na novostavbě centrálního depozitáře situovaného do areálu Národního muzea v Horních Počernicích.

V průběhu roku 2020 byla předložena na obě tyto investiční akce dokumentace návrhu stavby a projednána s budoucími uživateli, pracovníky Náprstkova muzea. Obnova objektů Náprstkova muzea s novostavbou umístěnou v historickém areálu na Betlémském náměstí byla projednávána s pracovníky památkové péče na několika památkových radách. Podněty a konkrétní připomínky byly zapracovány do dalšího stupně projektové dokumentace, do dokumentace pro územní řízení, která byla v roce 2021 předána Národnímu muzeu a k legislativnímu řízení.

Ke kontrole a k legislativnímu řízení byla předána dokumentace pro stavbu centrálního depozitáře Náprstkova muzea v areálu Národního muzea v Horních Počernicích. Obě shora uvedené stavebněinvestiční akce byly zahájeny na dalším stupni projektové dokumentace pro stavební povolení.

V roce 2021 Národní muzeum obdrželo z programového financování od Ministerstva kultury ČR rozhodnutí o profinancování investičního záměru související s revitalizací Náprstkova muzea, demolicí objektu bývalého cirkusu Humberto, objekt se nachází v areálu Horní Počernice, na tomto prostoru bude realizován depozitář Náprstkova muzea. Dále Národní muzeum z programového financování obdrželo od Ministerstva kultury ČR rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekty související s novými expozicemi, multimediální linkou, Časozdviží 360. V roce 2021 Národní muzeum z programového financování zrealizovalo rekonstrukci serverovny v Nové budově Národního muzea.

Vlastní zdroje

Z vlastních zdrojů byla dokončena projektová dokumentace na rekonstrukci střešního pláště objektu depozitáře Českého muzea hudby v Litoměřicích, statický posudek objektu Archivu Národního muzea Na Zátorách v Praze 7, dokumentace na opravu balkónů a teras Letohrádku Kinských v Praze 5.

Dále byl dokončen restaurátorský průzkum a záměr na restaurátorskou opravu schodů v zahradě Muzea Antonína Dvořáka na Praze 2 a projektová dokumentace na opravu ohradní zdi zámeckého parku zámku ve Vrchotových Janovicích, na jejímž základě byl vypracován investiční záměr a následně předán k registraci na Ministerstvo kultury ČR s cílem registrace pro programové financování akce.