V roce 2022 se IT odbor Národního muzea zaměřil na rozvoj návštěvnických systémů v souvislosti se zprovozněním nových expozic tak, aby Historická budova lépe zvládla velký návštěvnický zájem. Vedle instalace mnoha desítek moderních audiovizuálních prvků jsme také úspěšně vkročili do prostředí mobilních aplikací, 3D modelů a rozšířené reality.  

Návštěvnické systémy  

Mobilní aplikace 

Národní muzeum spustilo v dubnu 2022 úspěšnou mobilní aplikaci Národní muzeum v kapse pro mobilní zařízení, která umožní návštěvníkovi zprostředkovat komentovanou prohlídku, nabídne mu navigaci na zvolené místo či k vybranému exponátu a také mu umožní pohodlný nákup vstupenek. Pomocí rozšířené reality uvidí návštěvník přímo ve svém mobilu v sále s kostrou velryby, jak by vypadal plejtvák myšok ve své skutečné podobě. 

  

Před spuštěním této aplikace bylo v Historické budově instalováno přes tisíc bateriových bluetooth beaconů, které zpřesňují navigaci návštěvníků po objektu. V aplikaci je připraveno šest průvodcovských tras pro expozice a dvě trasy tematické a přes 100 podrobných popisů významných exponátů. Aplikace je k dispozici ve třech jazykových mutacích, česky, anglicky a nově i ukrajinsky. Do konce roku 2022 nasbírala naše mobilní aplikace tři významná ocenění – Reddot Winner, Zlatý středník a IEA22.  

Audiovizuální zastavení v expozicích 

Nová expozice Dějiny a výstavy otevřené v roce 2022 v Národním muzeu (Czech Press Photo, Chleba s máslem, Autoškolství, ZeMě, Věra Čáslavská, Nikdy se nevzdáme!, Miro Žbirka: Roky a dni, Zneužitá muzea) obsahují více než 90 moderních audiovizuálních zastavení. Pokračujeme v nasazování nejvyššího kvalitativního standardu provozu těchto zařízení, který umožňuje deset hodin denně, sedm dní v týdnu sledovat a spolehlivě provozovat více než 350 AV zastavení. Používáme k tomu centrální ovládání a distribuci signálu pomocí technologie Crestron NVX, obsah AV zastavení spravujeme pomocí cloudovému systému Signage OS. Osvětlení ve světelných lištách, lustrech a jednotlivých vitrínách ovládá systém Siemens Desigo, který večer výstavní prostory automaticky přepne do úklidového a později nočního režimu.  

Všechna běžící zařízení podléhají permanentnímu monitoringu služby na AV velíně, která hlídá během otevírací doby chod všech těchto systémů a operativně řeší případné poruchy.  

K dalším zajímavým projektům našeho oddělení patří obnova AV zastavení na Národním památníku Vítkov, spuštění webu 1942.cz k 80. výroční od operace Anthropoid, realizace interaktivní stěny v Dětském muzeu, spuštění nových informačních obrazovek u výtahů. 

Na našich webových stránkách jsme spustili nové vyhledávání, optimalizovali jsme rychlost načítání stránek a na webu jsme spustili nový e-shop integrovaný s ekonomickým systémem Národního muzea, přičemž jsme zavedli import evidenčních a skladových cen z účetního systému, upravené sestavy uzávěrek a nastavili nové definice vstupenek. 

U turniketových systémů Historické a Nové budovy jsme vyměnili řídicí jednotky tak, abychom mohli zlepšit měření návštěvnosti a upravit chování turniketů a tyto řídicí jednotky jsme přímo napojili na vstupenkový systém Colosseum. Tím se umožnilo nejen přesnější měření návštěvnosti, ale i vícezónové kontroly vstupenek na PDA čtečkách.  

Digitalizace  

Digitalizace v rámci výstav a expozic  

Pro zpřístupnění našich sbírek prostřednictvím mobilní aplikace a webových platforem jsme připravili dvanáct 3D modelů významných sbírkových předmětů pomocí fotogrammetrie a postprocessingu. Jako jedna z prvních paměťových institucí jsme v rámci pilotního provozu ve spolupráci s CESNETem vyřešili problematiku dlouhodobého uchovávání dat (Long Term Preservation).   

V roce 2022 proběhla digitalizace čtrnácti výstav pomocí osvědčené technologie Matterport, která umožňuje virtuální archivaci a prohlídku těchto výstav: Miro Žbirka: Roky a dni (Historická budova); Zaniklý svět na fotografiích E. S. Vráze (Písek); Voskovec a Werich volají Prahu (Prachatice); Švanda Dudák (Strakonice); Dneska ctí Tě za svatého, zítra budeš sviňák; Autoškolství (Vítkov); Tváře války; Cesta kolem světa za 80 dní (Náprstkovo muzeum); Mé skvělé Janovice, moje srdce je volné, dávám vám ho celé (Vrchotovy Janovice); 100 let moderní magie (Prachatice); Lidová víra; Chleba s máslem (Národopisné muzeum); Antonín Dvořák a sláva (Muzeum Antonína Dvořáka); Hudební zvěřinec (České muzeum hudby).  

Dalším digitalizačním projektem byla tvorba digitálního modelu Panteonu v Historické budově, který bude využit v mobilní aplikaci i v rámci navazujících projektů. 

V dalších digitalizačních projektech jsme systematicky skenovali fotografie a scénické návrhy divadelního oddělení, dokumentovali stav sbírkových předmětů při transferech a fotografovali sbírkové předměty před restaurováním i samotný restaurační proces. Pro hladký průběh těchto prací naše oddělení vyvinulo na platformě SharePoint nový objednávkový systém pro fotografické a restaurátorské práce. 

eSbírky     

Tento projekt zpřístupňující digitalizované sbírkové předměty nejenom Národního muzea, ale i řady dalších institucí v současné době nabízí 230 792 sbírkových předmětů z 192 paměťových institucí ČR a jejich organizačních jednotek, což je o 67 901 předmětů více než v roce 2021. Zároveň se připravuje projekt nové verze portálu e-Sbírky, který v blízké době nahradí stávající.  

Sbírkové systémy   

Úprava stávajících sbírkových a archivních systémů 

V rámci úpravy a rozvoje sbírkových a archivních systémů jsme zprovoznili sdílený evidenční systém Demus pro Oddělení novodobých českých dějin Historického muzea, modifikovali jsme metadatové nastavení fotosbírek v systému ProMuzeumWeb pro Historické muzeum a provedli jsme migraci sbírky Muzea dělnického hnutí do evidenčního systému Museion. Mezi klíčové projekty v roce 2021 patřil také převod části sbírek Náprstkova muzea z několika lokálních instalací programu Bach na nový webový software ProMuzeumWeb. První část tohoto projektu se týkala fotografických sbírek, kdy jsme dosud oddělené databáze etnografické Fotosbírky a Fondu historických fotografií sjednotili do jedné. Druhá část projektu převedla do stejného systému databázi Ex-libris a sbírku plakátů knihovny Náprstkova muzea. V Archivu Národního muzea jsme spustili migraci dat z lokálních instalací programu ProArchiv na webovou aplikaci ProArchiv17 a vzhledem ke legislativním změnám v oblasti archivnictví se jednalo o poměrně náročný úkol.  

Příprava implementace centrálního sbírkového systému 

V roce 2022 jsme pokračovali v analýze stávajících sbírkových systémů v Národním muzeu, zpracovali jsme metadatové a funkční rozbory, které budou tvořit základ pro výběrové řízení na nový centrální sbírkový systém. Máme hotové přehledy počtu sbírkových předmětů a archiválií evidovaných v různých systémech elektronické evidence. 

Infrastruktura a interní systémy 

Rozšiřovaní wifi sítí  

Je pro nás velmi důležité rozvíjet možnost kvalitního wifi připojení pro návštěvníky našich objektů (volná síť Museum Visitors) i pro naše zaměstnance (světový standard  EduRoam nebo interní přihlášení). Významně jsme tyto služby rozšířili v Nové budově, Horních Počernicích a v Terezíně.  

Bezpečnost  

Národní muzeum si nechalo vypracovat bezpečnostní audit podle metodiky Cyber kill chain, který zhodnotil stav bezpečnosti vnitřní sítě Národního muzea a doporučil úpravu nastavení síťových prvků, úpravy firewallových pravidel a eliminaci zranitelných míst. Zároveň jsme ve spolupráci se společností Microsoft provedli standardizovaný audit – security assessment, který byl kombinací interně spuštěného testu a dotazníku dle doporučené metodiky. Tento audit pomohl identifikovat bezpečnostní rizika napříč IT infrastrukturou, aplikacemi a provozními procesy. Podle těchto závěrů budeme dále postupovat v posilování IT bezpečnosti, včetně například optimalizace nastavení přístupových práv. 

Počítačová a síťová infrastruktura 

V roce 2022 jsme přesunuli veškeré hardwarové vybavení do nové serverovny a optimalizovali jsme nastavení klimatizace, včetně testování kritických scénářů. Dále jsme rozšířili kapacitu úložiště zálohovací platformy pro 65 interních serverů.  

Spustili jsme také náročný projekt převedení všech notebooků do cloudové správy Azure Active Directory spojený s migrací počítačů na operační systém Windows 11.  

Interní systémy 

Na platformě SharePoint jsme vytvořili několik nových aplikací: systém rezervací parkovacích míst v Historické budově, systém rezervací zasedacích místností a systém pro správu provozních požadavků technického velína.  

Interně jsme vyvinuli systém automatických reportů z informačních systémů pomocí napojení na Bussiness inteligence.  

V rámci pokračující systémové integrace mezi vstupenkovým systémem Colosseum a ekonomickým systémem Helios Green jsme odladili a spustili automatický přenos prodejních dat.