Medializace aktivit Národního muzea

Rok 2022 byl prvním postpandemickým rokem, do kterého už nezasahovala epidemiologická opatření. To přineslo vysoký počet uspořádaných tiskových konferencí a komentovaných prohlídek výstav pro novináře. Oddělení vztahů k veřejnosti zorganizovalo 10 tiskových konferencí a 5 komentovaných prohlídek pro média, včetně projekce filmového dokumentu a představení knihy. Výrazný mediální zásah měly zejména tiskové konference a komentované prohlídky k nově otevřené expozici a několika větším výstavám, významnému historickému výročí či odhalení unikátního sbírkového předmětu. Média obdržela celkem 36 tiskových zpráv a oznámení, zajištěno bylo několik živých vstupů pro redakce zpravodajství, včetně organizace přímého přenosu. Národní muzeum zaznamenalo dle pravidelného monitoringu médií v každém měsíci 512 až 1 258 výstupů (včetně duplicit).

Národní muzeum na webu a sociálních sítích

Webové stránky Národního muzea plnily také v roce 2022 funkci hlavního zdroje informací pro návštěvu našich objektů, expozic, výstav a akcí. Zaznamenaly 1 031 288 uživatelů a 1 569 719 návštěv, což je další nárůst oproti minulému roku. Kromě přehledu otevírací doby, vstupného a dalších praktických informací prezentovaly také tiskové zprávy a novinky z dění v Národním muzeu, jako jsou např. otevírání expozic a výstav v našich objektech i mimo ně, zahraniční spolupráce apod. Na webových stránkách Národního muzea byl také spuštěn nový e-shop, který vizuálně zapadá do celkového konceptu.

Tak jako v předcházejících letech využívalo Národní muzeum i v roce 2022 sociální sítě jako jedny z oficiálních komunikačních kanálů. Pozornost byla zaměřena zejména na účty na sociálních sítích Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn a TikTok.

Komunikace se na těchto kanálech soustředila na informování o nových výstavách a akcích Národního muzea, přibližování muzejní práce a sbírkových předmětů a na propagaci stávajících expozic.

I v roce 2022 dosáhla čísla návštěvnosti primárně využívaných kanálů Facebook a Instagram velmi pěkná čísla. V tomto roce se i přes minimální placenou podporu zobrazily příspěvky Národního muzea téměř 1,3 milionu lidí na Facebooku, a 728 tisícům lidí na Instagramu. Taktéž počet sledujících se výrazně zvýšil, a to o 1 758 na Facebooku a o 927 na Instagramu. Nejúspěšnější příspěvek pak dosáhl unikátního dosahu 87 tisíc zhlédnutí.

V roce 2022 se počet fanoušků na Twitteru zvedl o 1 709 na celkový počet 7 249 sledujících z řad novinářů a široké veřejnosti.

I čísla na oficiálním profilu Národního muzea na YouTube se neustále zvyšovala. Naše videa na youtubovém kanálu tak za rok 2022 získala celkem 163 802 přehrání.

Uživatelé sledovali naše videa celkem 5,2 tisíce hodin. Pro muzejní profil jsme v roce 2021 získali celkem 375 nových odběratelů. I v roce 2022 jsme nadále pokračovali v propojování YouTube profilu s našimi webovými stránkami a Facebookem.

Na platformě LinkedIn se počet sledujících zvedl na 650.
 

Propagační činnost

V roce 2022 otevřelo Národní muzeum hned několik unikátních výstavních projektů, které zároveň komunikovalo k veřejnosti. Předně pokračovala průběžná propagace nově otevřených expozic. Konkrétně celků Zázraky evoluce, Okna do pravěku a Dějiny. V souladu s nastavenou strategií probíhala komunikace především prostřednictvím sociálních sítí a online médií.

Podobně jako mnoho dalších organizací jsme byli nuceni reagovat na nově vzniklou geopolitickou situaci a v rámci snižování nákladů jsme se soustředili na komunikaci pomocí našich partnerů, kulturních portálů, a především content marketingu. Že se jednalo o vhodně nastavený postup, lze odvodit z návštěvnosti 1 065 423, která je srovnatelná s nejsilnějším rokem předcovidového období.

Dalším krokem v našem moderním stylu komunikace bylo spuštění mobilní aplikace, která slouží jako komunikační nástroj, audioprůvodce a navigace Muzejním komplexem Národního muzea. Aplikace je velmi dobře hodnocena laickou i odbornou veřejností, což dokládá udělení cen Red Dot Design Award a Internet Effectiveness Award (IEA) a Zlatý středník.

Jako garant oslav 80. výročí operace Anthropoid se Národní muzeum připojilo k připomínkám prostřednictvím výstavy Nikdy se nevzdáme! Pro komunikaci celého výročí operace Anthropoid připravilo Národní muzeum speciální logo s manuálem, k využití všemi příspěvkovými organizacemi Ministerstva kultury ČR. Logo vycházelo z celkové komunikace výstavy, jejímž prostřednictvím toto zásadní výročí připomínala právě naše instituce. Komunikace výročí probíhala především prostřednictvím této výstavy pomocí online médií a příspěvků na sociálních sítích, doplněných o mediální články a advertorialy či inzerce z partnerských spoluprací. Stěžejním nástrojem pak byl pietní event, který se uskutečnil v Historické budově Národního muzea 27. května 2022 od 18.00 hodin za účasti prezidentky Slovenské republiky a prezidenta České republiky.

První udržitelná výstava – ZeMě, věnovaná ekologickým tématům, postavila nové výzvy pro propagaci. V rámci její prezentace na mezinárodní muzejní konferenci ICOM byly vytvořeny letáčky z rostoucího papíru, které může uživatel po přečtení informací zasadit do země a vypěstovat si tak vlčí mák. Letáčky doplnily obyčejné tužky, které se opět po naplnění své funkce promění v bylinky.

Expozice

  

Výstavy

     

     

   

   

   

Doprovodné akce

     

   

   

   

Péče o návštěvníka 

Činnost oddělení péče o návštěvníka byla zahájena v lednu 2022. Do agendy nově vzniklého oddělení byla převzata veškerá e-mailová komunikace s návštěvníky a zodpovídání telefonických dotazů a správa recenzních a cestovatelských portálů. Za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb byly v roce 2022 vytvořeny informační manuály pro pracovníky tzv. první linie a bylo zahájeno i pravidelné školení komunikace s veřejností pro pracovníky recepce, kteří obsluhují kontaktní telefonickou linku. Během roku 2022 se začala připravovat a postupně realizovat nová koncepce informačních a navigačních služeb v Muzejním komplexu Národního muzea. Ve druhé polovině roku zahájilo oddělení péče o návštěvníky přípravu výběrového řízení na agenturu, která zajistí pracovní pozice informátorů a animátorů. V rámci dalšího rozvoje podle návštěvnické potřeby byl ve spolupráci s oddělením informačních systémů vytvořen nový multimediální obsah dotykových obrazovek v Nové budově a mapových podkladů a textů do mobilní aplikace a v součinnosti s oddělením údržby stálých expozic byl nově zaveden preventivní systém informačních cedulí pro použití při mimořádných událostech.

Návštěvnost objektů Národního muzea

V meziročním srovnání zaznamenala návštěvnost všech objektů Národního muzea v roce 2022 nárůst o téměř 170 000 návštěvníků. Návštěvnost samotného Muzejního komplexu se již dostala na úroveň, kterou vykazoval součet návštěvnosti Historické a Nové budovy Národního muzea v roce 2019.

Návštěvnost byla pozitivně ovlivněna několika faktory. Především pak postupným otevíráním přírodovědných a historických stálých expozic v rámci Muzejního komplexu a návštěvnost rostla i přes úsporná opatření, kdy byly vybrané objekty v zimních měsících částečně nebo zcela uzavřeny. Navíc byl rok 2022 po dlouhé době prvním zcela bez omezení z hlediska covidových opatření.

Současně pokračoval rostoucí trend bezkontaktního nákupu vstupenek především pak nákupu prostřednictvím webových stránek a též mobilní aplikace. Velmi oblíbeným způsobem bezkontaktního prodeje jsou i automatické pokladní kiosky.

Tržba ze vstupného o bezmála 40 mil. Kč překročila tržbu zaznamenanou v roce 2019, jenž je z hlediska nucených omezení otevírací doby poslední srovnatelný s rokem 2022.

Merchandise

Novým zdrojem příjmů Národního muzea se stává prodej upomínkových předmětů s vyobrazením a potiskem loga nebo motivu některého z objektů Národního muzea či předmětů z jeho sbírek, tzv. merche. Základem úspěšného prodeje je silná fanouškovská základna. Příjmy z prodaného merche se v případě Národního muzea stávají zajímavým přivýdělkem, soustavnou prací na jeho tvorbě a zařazování nových předmětů pracujeme napříč odděleními Národního muzea na maximalizaci příjmu z prodeje těchto předmětů. Hlavním cílem je pak navíc fakt, že předměty s originálním motivem nebo logem Národního muzea by měly naši instituci s fanoušky spojit a vytvořit s nimi specifické pouto, které jinými způsoby komunikace lze jen těžko nahradit. 

Prodej předmětů s motivy Národního muzea se stává ve smyslu výše uvedeného zajímavým prostředkem generování příjmů. V loňském roce se kompletně vyprodal sortiment triček s motivy Historické budovy a motivy ze sbírek jednotlivých muzeí, úspěšná byla trička s vyobrazením podobizen skladatelů Smetany a Dvořáka.

Dalšími prodejně zajímavými předměty byly brandované předměty s nižší cenou, jako jsou obyčejné tužky a pera, přívěsky na klíče, magnety, hrnky, textilní tašky, mléčné a hořké čokolády apod.

V letošním roce pak plánujeme navázat na úspěšné prodeje výše uvedeného zboží jeho další výrobou a rozšířit nabídku o nové motivy, jako jsou fotografie nejvýznamnějších předmětů z expozic, a dále rozšiřovat sortiment o předměty typu USB disky různých provedení a tvarů. Plánujeme také výrobu předmětů v menších edicích s motivy z krátkodobých výstav.

Činnost a hlavní akce Centra pro prezentaci kulturního dědictví

Činnost Centra pro prezentaci kulturního dědictví se v roce 2022 nesla ve znamení rozvoje dlouhodobých kontinuálních i nových aktivit pracoviště, které integrují rozšířené využití digitálních technologií a sociální a ekologická hlediska do provozu muzeí a oblasti muzejnictví. V oblasti zpřístupňování muzejních sbírek a výstav pro širokou skupinu návštěvníků pokračovalo Centrum v projektech z předchozího období, především ve správě a rozvoji modelového projektu Národní muzeum bez bariér, který zpřístupňuje digitální muzejní obsah uživatelům se smyslovým postižením. V roce 2022 zahájilo Centrum spolupráci se Společností pro podporu lidí s mentálním postižením, z. s., na aktivitách pro cílovou skupinu návštěvníků s mentálním znevýhodněním. Centrum realizovalo školení komunikace s návštěvníky se specifickými potřebami pro lektory vzdělávacích programů a pracovníky Národního muzea v oblastech muzejní edukace, práce s veřejností a marketingu. Pokračovalo se také v loni zahájeném projektu zpřístupnění muzejních sbírek a výstav pro dětské návštěvníky ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí. Specifickou součástí činností Centra se v průběhu roku 2022 staly aktivity v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině, probíhajícím od února, a s ním související vysokou mírou přijímání uprchlíků z území bojů a jejich integrací do české společnosti. Jednalo se zejména o organizaci komentovaných prohlídek Národního muzea v ukrajinském jazyce, další vzdělávací a kulturní akce a další spolupráce s organizacemi věnujícími se práci s uprchlíky z území Ukrajiny.

Centrum ve spolupráci s NaFilM – Národním filmovým muzeem pořádalo jednodenní odborný workshop Digitální technologie v muzejní prezentaci na příkladu Národního muzea a Národního filmového muzea NaFilM. Tématem workshopu, určeného pro muzejní pracovníky, byly možnosti využití digitálních technologií (AR, VR, mobilní aplikace) ve výstavách, expozicích a dalších formách muzejní prezentace.

Dále se činnost Centra i nadále soustřeďovala na kontinuálně řešené úkoly v podobě základních pilířů aktivit pracoviště: na provoz, aktualizaci a další vývoj informačního portálu www.emuzeum.cz, provoz a aktualizaci portálu do-muzea.cz, správu a rozvoj oborové muzeologické knihovny Centra a na redakční zpracování časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Těmito aktivitami pracoviště přispívá ke zvýšení povědomí o důležitých otázkách českého i světového muzejnictví u cílové skupiny muzejních odborníků i laické veřejnosti, a plní tak svou vzdělávací a komunikační funkci.  Pracovníci Centra v průběhu roku 2022 publikovali řadu odborných recenzovaných studií i dalších textů v českých i zahraničních periodikách.

Pražská muzejní noc 2022

Od roku 2022 projevilo Národní muzeum zájem přenechat primární organizaci akce jinému subjektu z řad příspěvkových organizací v oblasti muzejnictví z důvodu nedostatku personálních kapacit a nedokrytí nových kapacit. Požádalo proto zřizovatele o určení jiné příspěvkové organizace Ministerstva kultury ČR, která se ujme organizace akce pro další období. V roce 2022 akce neproběhla. Národní muzeum nevylučuje budoucí účast na Pražské muzejní noci jako jeden z účastnických subjektů.

Dobrovolnický program Národního muzea

Dobrovolníci pomáhají s různými činnostmi napříč strukturou Národního muzea již osmým rokem a stali se tak jeho důležitou součástí. Po mírném útlumu způsobeném celosvětovou pandemií nemoci covid-19 v letech 2020 a 2021 počet dobrovolníků a dobrovolnic v roce 2022 opět pokořil hranici 70. Jedná se zejména o studenty (54 %), nicméně zastoupena je mezi nimi i střední generace a senioři. Největší zájem již tradičně projevili o práci v Historickém muzeu (43), kde také odpracovali více než tisícovku hodin. Řada z nich (14) se dobrovolnické činnosti věnuje již několikátým rokem.

Suverénně nejvíce dobrovolníků (22) asistovalo v Etnografickém oddělení Historického muzea při stěhování sbírkových předmětů do nového depozitáře. Obecně se jinak dobrovolníci dále podíleli na dokumentaci, digitalizaci nebo katalogizaci, řidčeji spolupracovali na restaurování nebo přípravě výstav a věnovali se odborné činnosti.

Za rok 2022 byla na cenu Křesadlo pro dobrovolníky nominována dlouholetá dobrovolnice Jarmila Ničová, která se významně zapojuje do digitalizace fondů Knihovny Národního muzea a bez jejíž mimořádně pečlivé a obětavé činnosti by nemohla být sbírka kramářských tisků zpřístupněna odborné veřejnosti ani laikům v takovém rozsahu na portálu www.spalicek.net. Paní Ničová také patří mezi dobrovolnice, které do Národního muzea docházejí jednou týdně.

Celkově dobrovolníci v roce 2022 věnovali Národnímu muzeu úctyhodných 2 646 hodin svého volného času, a to bez nároku na finanční odměnu. Jako poděkování za jejich nezištnou práci obdrželi volné vstupenky, které mohou využít k návštěvě kterékoli budovy Národního muzea. Mohli se také zúčastnit autorsky komentované prohlídky výstavy Nikdy se nevzdáme!.