• V roce 2022 bylo Národnímu muzeu doručeno sedm žádostí o informace.
  • Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.
  • Soudní řízení ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace neproběhlo.
  • Nebyla poskytnuta žádná výhradní licence ve smyslu tohoto zákona.
  • Nebyla podána žádná stížnost podle § 16a tohoto zákona.