Vědecké zaměření:

 • věnuje se starému italskému umění 14.–16. a sochařství v českých zemích 14.–19. století

Vzdělání:

 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Dějiny výtvarných umění (Ph.D. 2005)

Předchozí působení:

 • 1996–2016 Národní galerie v Praze, kurátor Sbírky starého umění

Pracovní stáže a důležité zahraniční pobyty (výběr):

 • Università degli Studi, Florencie, říjen–prosinec 1991, oddělení dějin umění
 • Kunsthistorisches Institut Florenz – krátkodobé studijní pobyty 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2011, 2014

Granty a projekty:

 • Grant GA ČR 408/99/1518: Italské malířství 14.–16. století –spoluřešitel a odborný spolupracovník (spolupříjemce NG)
 • Výzkumný projekt NG CZ-0112 číslo 02 06/07 0121 IP 112 MK –T, podpořený grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP: Karel Škréta (1610–1674). Doba a dílo – odborný spolupracovník (příjemce NG)

Výstavy a muzejní práce:

 • kurátor a spoluautor výstavy Italské renesanční umění z českých sbírek. Obrazy a sochy, Národní galerie v Praze, 1996
 • kurátor a spoluautor výstavy Siena v Praze. Dějiny, umění, společnost, Národní galerie v Praze, 2000
 • kurátor a spoluautor stálé expozice Evropské umění od antiky do závěru baroka ve Šternberském paláci, 2 etapy 2002, 2003
 • kurátor a autor výstavy terra[cotta]. Plastika a majolika italské renesance, Národní galerie v Praze, 2006
 • kurátor (s V. Vlnasem,T. Hladíkem, L. Stolárovou, A. Volrábovou, M. Vondráčkovou, P. Zelenkovou) výstavy Karel Škréta (1610–1674). Doba a dílo, Národní galerie v Praze, 2010
 • kurátor a autor (s Annou Pravdovou) výstavy Korespondáž – Jiří Kolář & Béatrice Bizot, Národní galerie v Praze, 2012; (s Annou Pravdovou a Mirosławem Jasińskim) Galeria Miejska, Wroclaw, 2013
 • kurátor (s Janou Kunešovou) výstavy „Když císař umírá“, Národní muzeum, Praha, 2016

Publikační činnost (výběr):

 • PP, Historická budova Národního muzea, Národní muzeum, Praha 2020, 124 s.
 • PP, in: Italské renesanční umění z českých sbírek. Obrazy a sochy, (kat. výstavy), O. Pujmanová (ed.), Národní galerie v Praze, 1996, [24 kat. hesel].
 • PP, Obrazy Francesca Solimeny v colloredo-mansfeldské sbírce na zámku v Opočně, in: J. Fronek (ed.), Phaethon. Příběh obrazu Francesca Solimeny, (kat. výst.), Národní galerie v Praze, 2005, s. 38–53.
 • PP‚ ‚Rinascita‘ umění plastiky ve Florencii: dovednost tvořit sochy z hlíny a štuku, in: P. Přibyl (ed.), terra[cotta]. Plastika a majolika italské renesance, (kat.), Národní galerie v Praze, 2006, s. 5–12, s. 15–51.
 • PP, in: Olga Pujmanová – Petr Přibyl, Italian Painting c. 1330–1550, Illustrated Summary Catalogue, III/1, Národní galerie v Praze, 2008, [67 kat. hesel].
 • PP, kap. II., VI., IX., in: V. Vlnas – P. Přibyl – T. Hladík, Florencie. Město umělců, velmožů, světců a tyranů, NLN Praha 2009, s. 89–159, 290–334, 383–399. PP výstavy), Národní galerie v Praze, 2010, s. 95–103, s. 110–112, 114–117, 143, 153.
 • PP (s Annou Pravdovou) eds., Jiří Kolář & Béatrice Bizot – Korespondáž, (kat.), Národní galerie v Praze a Společnost přátel Národní galerie v Praze, 2012.
 • PP, Antonio Vivarini, Giovanni d´Alemagna: Crocifissione, in: La Fortuna dei Primitivi. Tesori d’Arte dalle collezioni italiane fra Sette e Ottocento, A. Tartuferi – G. Tormen eds., (kat.), Galleria dell’Accademia, Firenze 2014, s. 348–350.
 • PP, Daniel Fröschl, Madona s hrozny, in: P. Bašta – M. Baštová (eds.), Skrytá tvář loretánského pokladu, (kat.), Praha 2016, s. 76–77.