Do tvůrčích idejí barokního umělce vstupovaly představy i možnosti objednavatele, často významně dotvářející formální i ideový obsah díla. Složitý umělecký proces se zrcadlil v prvotních skicách i v detailně propracovaných malířských, sochařských a architektonických modelech, zhotovovaných pro názornou představu objednavatele a k získání lukrativní zakázky. Tyto vzácně dochované artefakty mají – v konfrontaci s archivními prameny – velkou uměleckohistorickou výpovědní hodnotu, jak ve vztahu k autorovi a zadavateli, tak ve vztahu ke konečné realizaci díla, v jeho prostorovém účinku či ve vyznění kvalit zvoleného materiálu. Prostřednictvím vybraných ukázek aristokratické, měšťanské i církevní klientely z českého i bavorského prostředí umožní přednáška nahlédnout do pozoruhodného tvůrčího dialogu barokního umělce a jeho klienta.

Přednáší: Mgr. Jana Kunešová, autorka výstavy Baroko v Bavorsku a v Čechách
Místo konání: přednáškový sál 102, Historická budova Národního muzea


Vstupné: 50 Kč
Vstupenky je možné zakoupit on-line nebo na pokladně Historické budovy Národního muzea