Centrum pro prezentaci kulturního dědictví Národního muzea a Ministerstvo kultury ČR vás zvou na jednodenní seminář Digitalizace v paměťových institucích, který se zaměří na: 

  • teoretické i praktické otázky spojené s procesem digitalizace v českých muzeích, galeriích a knihovnách 
  • prezentaci aktivit vybraných organizací v dané oblasti 
  • představení dotačního programu Ministerstva kultury Digitalizace kulturních statků a národních kulturních památek 
  • vzájemné sdílení zkušeností a odpovědi na otázky účastníků v rámci diskusního a poradního panelu 

Seminář je určen pro zaměstnance paměťových institucí a potenciální žadatele o zmíněný dotační program. Akce se připravuje na základě zájmu ze strany příspěvkových organizací Ministerstva kultury ČR.

Program: 

  • 8:30–9:00 h | příchod, registrace 
  • 9:00–12:00 h | příspěvky řečníků 
  • 12:00–13:30 h | přestávka 
  • 13:30–14:30 h | příspěvky 
  • 14:30–16:00 h | diskusní a poradní panel 

Podrobnější program ke stažení. 

Místo konání: Historická budova Národního muzea, místnost 102 
Kontakt: centrum@nm.cz 

Účast na semináři je zdarma.  

Přihlašování na seminář bylo možné do 31. července 2023. Kapacita akce je již zaplněna, v případě zájmu bude možné sledovat online přenos, záznam akce bude přístupný na oborovém informačním portálu emuzeum.cz.