Projděte si výstavu s jejími autory!

Autoři výstavy ReporTvář Julia Fučíka seznámí návštěvníky nejen s posledním dílem tohoto komunistického autora a s proměnami fučíkovského kultu v čase, ale také s projektem Muzeum dělnického hnutí v 21. století, v rámci kterého tato výstava vznikla. Jeho smyslem je prezentace práce s muzejní sbírkou doby státního socialismu a užití jejího materiálu k potřebám odborné a široké veřejnosti. V komentované prohlídce se tak návštěvníci mimo jiné dozvědí více o tom, jakým způsobem se zacházelo a stále ještě někdy zachází s daty a informacemi, které se vážou k naší historii.


Vstupné: v rámci vstupenky do muzea