Slovo „demokracie“ se dnes používá v mnoha různých významech, že ztrácí svůj obsah. Ve své přednášce nejprve představím jeho přesnou definici a následně ho také odliším od dalších pojmů, které jsou s ním často (ale mylně) spojovány: jako například práva či svobody. Poté vyložím, že liberální demokracie je politický režim, který v sobě obsahuje pojmový rozpor mezi demokracií na jedné straně a prvky liberálními na straně druhé. Nakonec si ukážeme, jaké má tato rozpornost liberální demokracie historické kořeny a jak a proč v ní liberální rysy postupně nahradily rysy demokratické.

Přednáší: Mgr. Martin Brabec, Ph.D.

Vstup na přednášku je v rámci vstupenky na výstavu. 

Rezervace doporučená na: tereza.klusackova@nm.cz


Prosíme účastníky přednášky, aby se řídili aktuálně platným nařízením Ministerstva zdravotnictví. Při příchodu musí všichni účastníci prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu:

  • doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní, 
  • doložit negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin,
  • doložit prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180 dnů přede dnem konání akce, aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín) musí uplynout nejméně 14 dní.

Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).