Přednáška věnovaná složení středověkých mincí i limitům jejich zkoumání.

Přednáší: RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D.

Místo konání: Historická budova Národního muzea, přednáškový sál č. 102

Vstup zdarma

Kontakt: lenka.vacinova@nm.cz


Pravidla pro návštěvu přednášek v souvislosti s opatřeními proti šíření epidemie covid-19:

Všichni účastníci starší 18 let musí prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu:

  • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín) musí uplynout nejméně 14 dní,
  • doložit prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce.

Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).