Během měsíce září uvidíte v muzejním kině projekci dvou filmů (budou následovat za sebou) – Filmy RNDr. Jiřího BaumaNárodní muzeum na filmovém plátně, vždy v celou hodinu v čase od 11.00 do 17.00 h. 

Časy promítání: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 a 17:00 h
Trvání projekce: cca 25 min

Filmy RNDr. Jiřího Bauma

Přírodovědec, mecenáš a odborný spolupracovník Národního muzea Jiří Baum (1900–1943) byl rovněž i zdatným fotografem a nadšeným filmařem, o čemž svědčí i několik dokumentárních snímků vzniklých na jeho četných přírodovědně orientovaných cestách. Mimo účasti na muzejní přírodovědné expedici Expeditio Obenberger z roku 1930 (na sever Afriky) se jednalo hlavně o cestu napříč Afrikou podniknutou v roce 1931 společně se sochařem Františkem V. Foitem s československým osobním vozem Tatra 12. Z obou cest Jiří Baum pořídil také dokumentární filmy, mj. určené i pro tehdejší filmovou distribuci. Prezentované záběry pocházejí ze zvukového filmu K mysu Dobré naděje uvedeného v roce 1933 a to v české a německé zvukové mutaci. Film je fakticky podrobnou filmovou kronikou „africké“ cesty z roku 1931, kdy za povšimnutí stojí nejen záběry z Egypta či Súdánu (včetně staroegyptských a islámských památek nebo pouličního ruchu v egyptském hlavním městě Káhiře), ale také z oblasti rovníkové Afriky (prales Ituri v Kongu). Film je v kompletní verzi dochován v Národním filmovém archivu a v několika významných fragmentech v Archivu Národního muzea.

Národní muzeum na filmovém plátně

Jak samotná instituce Národního muzea, tak vznosná muzejní budova na horním konci Václavského náměstí na sebe vždy poutaly nemalou pozornost – včetně pozornosti např. fotografů či filmařů. Nejrůznější dochované filmové záběry z dobových týdeníků případně z konkrétních dokumentárních filmů dodnes živě a autenticky zachycují dění jak v bezprostřední blízkosti Národního muzea tak i přímo v něm. Ve většině případů se jedná o záběry dodnes dochované v Národním filmovém archivu – ať již se jedná o tzv. Divadelní slavnosti z roku 1918, pohřby významných osobností v muzejním Panteonu (např. Alois Jirásek 1930, Jan Šverma 1947) či některých dalších událostí (vernisáže výstav, opravy budovy aj.). Naopak velmi cenné filmové záběry z pohřbu zavražděného ministra financí Aloise z Rašína z ledna 1923 jsou unikátně dochované pouze v Archivu Národního muzea.


Vstupné: v rámci vstupenky do muzea