Srpnové středy v Národním muzeu budou patřit dětem! Během celodenních akcí v Historické a Nové budově Národního muzea na ně bude čekat spousta zábavy, poznávání a výtvarných aktivit.

Témata pro konkrétní dny:

 • 5. 8. 2020, 8:30–16:30 h
  Za dobrodružstvím se Štefánikem

  Jednodenní workshop k výstavě o M. R. Štefánikovi dětem přiblíží dobrodružný život a zájmy této významné osobnosti československých dějin. Společně s ním se vydají na cestu kolem světa, stanou se sběrateli, astronomy i kouzelníky. Čeká je den plný objevování, her, tvořivých aktivit a setkání s odborníky na astronomii a mikromagii.
  Sraz účastníků s lektorem proběhne u vstupu do Nové budovy Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1.
   
 • 12. 8. 2020, 8:30–16:30 h
  Za poklady Národního muzea
  Během jednodenního workshopu se s institucí Národního muzea seznámíme dětskýma očima. Děti si vyzkoušejí, co obnáší práce kurátora, průvodce nebo tvůrce výstav. Historickou budovu prozkoumají od podzemí po kupoli včetně slavného Panteonu, kostry plejtváka myšoka, numismatické výstavy nebo expozice minerálů. Chybět nebudou herní aktivity, kreativní dílny a práce s multimédii.
  Sraz účastníků s lektorem proběhne před hlavním vstupem do Historické budovy Národního muzea, Václavské náměstí 68, Praha 1.
   
 • 19. 8. 2020, 8:30–16:30 h 
  Za dobrodružstvím se Štefánikem
  Jednodenní workshop k výstavě o M. R. Štefánikovi dětem přiblíží dobrodružný život a zájmy této významné osobnosti československých dějin. Společně s ním se vydají na cestu kolem světa, stanou se sběrateli, astronomy i kouzelníky. Čeká je den plný objevování, her, tvořivých aktivit a setkání s odborníky na astronomii a mikromagii.
  Sraz účastníků s lektorem proběhne u vstupu do Nové budovy Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1.
 • 26. 8. 2020, 8:30–16:30 h (PŘIHLÁŠKY NEJPOZDĚJI 22.8.2020)
  Za poklady Národního muzea

  Během jednodenního workshopu se s institucí Národního muzea seznámíme dětskýma očima. Děti si vyzkoušejí, co obnáší práce kurátora, průvodce nebo tvůrce výstav. Historickou budovu prozkoumají od podzemí po kupoli včetně slavného Panteonu, kostry plejtváka myšoka, numismatické výstavy nebo expozice minerálů. Chybět nebudou herní aktivity, kreativní dílny a práce s multimédii.
  Sraz účastníků s lektorem proběhne před hlavním vstupem do Historické budovy Národního muzea, Václavské náměstí 68, Praha 1.

Věk: 8–12 let (kapacita je omezena – max. 16 dětí) / Akce se bude konat při minimálním počtu 5 dětí. 
Cena: 500 Kč / dítě (den)
Cena se snižuje na 450 Kč v případě:
     – současně přihlášeného sourozence
     – 2 a více přihlášek jednoho dítěte na akci Na den do muzea v Historické a Nové budově Národního muzea
Termín a čas konání: každou srpnovou středu, 8:30–16:30 h, sraz s lektorem proběhne u hlavního vstupu do Nové budovy NM v případě programu Za dobrodružstvím se Štefánikem a u hlavního vstupu do Historické budovy v případě programu Za poklady Národního muzea.
Pro děti je zajištěn teplý oběd a pitný režim.
Další informace: vzdelavani@nm.cz, tel.: 224 497 443

Do 3 dnů od odeslání elektronické přihlášky (níže na stránce) Vám zašleme na email závazné potvrzení rezervace místa ve vybraném termínu a variabilní symbol k uhrazení částky za jeden celodenní kurz. Přihláška nabývá své platnosti v momentě připsání platby na účet Národního muzea. Platbu je nutné uhradit do 7 dnů od obdržení variabilního symbolu, v opačném případě Vaše rezervace propadá. Uzávěrka přijímání přihlášek je 7 dní před termínem konání. 

Přihláška Na den do muzea

Datum a téma
Jméno a příjmení dítěte
Datum narození
Bydliště
Jméno rodiče (zákonného zástupce)
Telefon (rodiče)
E-mail (rodiče)
Účast sourozence
Jméno sourozence (účastní-li se)