Během workshopu se s institucí Národního muzea seznámíme dětskýma očima. Děti si vyzkouší, co obnáší práce kurátora, průvodce nebo tvůrce výstav. Historickou budovu prozkoumáme od podzemí po kupoli včetně slavného Panteonu nebo expozic Dějiny a Sál minerálů. Chybět nebudou herní aktivity, kreativní dílny a práce s multimédii.

Věk: 8–12 let (kapacita je omezena – max. 16 dětí) / Akce se bude konat při minimálním počtu 6 dětí.
Cena: 500 Kč/dítě
Speciální cena: 450 Kč/dítě – pouze pro sourozence, kteří jsou přihlášeni ve stejném termínu
Termín a čas konání: 9. 8. 2023, 8:30–16:30 h, sraz účastníků u hlavního vstupu do Historické budovy Národního muzea, Václavské náměstí 68, Praha 1
Pro účastníky je zajištěn teplý oběd a pitný režim.
Informace: František Tymr, frantisek.tymr@nm.cz, tel.: 224 497 471

Do 5 pracovních dnů od odeslání elektronické přihlášky (níže na stránce) Vám zašleme na e-mail závazné potvrzení rezervace místa ve vybraném termínu a variabilní symbol a číslo účtu k uhrazení částky za celodenní kurz. Přihláška nabývá své platnosti v momentě připsání platby na účet Národního muzea. Platbu je nutné uhradit do 7 dnů od obdržení variabilního symbolu, v opačném případě Vaše rezervace propadá. Uzávěrka přijímání přihlášek je 7 dní před termínem konání.


STORNO PODMÍNKY:

  • V případě, že se dítě nemůže zúčastnit ze zdravotních důvodů, storno poplatek činí 30 % z ceny (nutno doložit potvrzením od lékaře).
  • V případě zrušení akce ze strany Národního muzea vrátí Národní muzeum platbu v plné výši.
  • V jiných případech se poplatek nevrací.