Centrum pro prezentaci kulturního dědictví a Historické muzeum Národního muzea vás zvou na jednodenní konferenci Prezentace muzejních sbírek: přístupy, trendy, realizace, která se bude věnovat široké oblasti prezentace sbírek v muzejních výstavách a expozicích. Akce navazuje na úspěšnou konferenci Prezentace muzejních sbírek I. Na celou problematiku může být nahlíženo z různých úhlů pohledu, odborné setkání tak představí práci řady odborníků napříč muzeem – restaurátorů, konzervátorů, výstavářů, kurátorů, ale také pracovníků z oblasti IT či oblasti muzejní komunikace. Účastníci si budou moci poslechnout příspěvky věnující se tradičním i novým způsobům prezentace sbírek, zásady a možnosti instalace sbírkových předmětů a jiných prvků v muzejních výstavách, problematiku muzejní instalace z pohledu preventivní konzervace, ale také nové trendy v oblasti realizací výstav atraktivní pro návštěvníky.

Konference je určena pro zaměstnance muzejních institucí, studenty příbuzných oborů nebo zájemce o oblast kulturního dědictví.  

V případě zájmu o účast na konferenci se můžete přihlásit na odkazu zde, je možné se zúčastnit aktivně s příspěvkem nebo pasivně bez příspěvku. Vybrané příspěvky bude možné také publikovat ve sborníku konference nebo v odborném muzeologickém periodiku.

Program: 

  • 8:30–9:00 | příchod, registrace 
  • 9:00–12:00 | příspěvky řečníků 
  • 12:00–13:30 | přestávka 
  • 13:30–16:30 | příspěvky řečníků II

Podrobnější program semináře bude upřesněn. 

Místo konání: Historická budova Národního muzea, přednáškový sál 102 

Kontakt: centrum@nm.cz 

Účast na semináři je zdarma.  

V případě zájmu se přihlaste níže do 30. září 2024.

 

Registrace

Jméno a příjmení
Instituce
E-mail
Telefonní číslo
Účast (vyberte z možností)
Název příspěvku a anotace