Příměstský tábor na přírodovědné téma je cestou za poznáním rozmanitosti naší planety skrze zajímavou práci vědců v Národním muzeu!

Děti se mohou těšit na týden objevů, poznání a her ze zoologie, botaniky, mineralogie i paleontologie. Čekají je návštěvy nových přírodovědeckých expozic v Historické budově Národního muzea a badatelské aktivity jimi inspirované. Seznámí se i s prací přírodovědců v zákulisí muzea – v depozitářích v Horních Počernicích nebo v Kroužkovací stanici v Hostivaři. Městskou přírodu poznají i s mobilní aplikací iNaturalist v projektu „Prahou za přírodou“.


Věk: 8–12 let (kapacita je omezena – max. 16 dětí) KAPACITA TÁBORA JE JIŽ NAPLNĚNA!
Cena: 2.400 Kč/dítě (pondělí–pátek)
Speciální cena: 2.200 Kč/dítě (pondělí–pátek) – pouze pro sourozence, kteří jsou přihlášeni ve stejném termínu
Termín a čas konání: 25. 7.–29. 7. 2022, 8.30–16.30 h, sraz účastníků vždy u Nové budovy Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1
Pro děti je zajištěn teplý oběd a pitný režim.
Informace: Mgr. František Tymr, frantisek.tymr@nm.cz, tel.: 224 497 471

Do 3 pracovních dnů od vyplnění elektronické přihlášky (níže na stránce) Vám zašleme na e-mail závazné potvrzení rezervace místa na příměstském táboře a variabilní symbol k uhrazení ceny tábora na účet muzea. Přihláška nabývá své platnosti v momentě připsání platby na účet Národního muzea. Platbu je nutné uhradit do 7 dnů od obdržení variabilního symbolu, v opačném případě Vaše rezervace propadá.


STORNO podmínky:

  • Odhlásíte-li dítě 3–1 den před začátkem konáním programu, storno poplatek činí 100 % z ceny.
  • Odhlásíte-li dítě 4–7 dní před začátkem konání programu, storno poplatek činí 50 % z ceny.
  • Odhlásíte-li dítě 8 a více dní před začátkem konání programu, storno poplatek činí 30 % z ceny.

Nemůže-li se dítě tábora účastnit ze zdravotních důvodů nebo onemocní-li během tábora, storno poplatek činí 30 % z ceny. V tomto případě je nutné doložit potvrzení od lékaře.

V případě zajištění náhradníka z Vaší strany storno poplatek neúčtujeme.


Proč příměstský tábor s Národním muzeem?

  • Nabízíme smysluplný program pro děti s hlubším zájmem o přírodovědu.
  • V programu nechybí hry, výlety, bádání, výtvarné a pohybové aktivity.
  • Národní muzeum je uznávaná instituce s dlouhou tradicí, ale moderním přístupem k vzdělávání dětí.
  • Děti se v rámci tábora podívají do míst běžným návštěvníkům nepřístupných či zpoplatněných.
  • Zaručujeme odborný dohled s profesionálními pedagogy volného času.
  • Děti trávící prázdniny v Praze se mohou vzdělávat, bavit a potkat nové kamarády při smysluplných činnostech všestranně rozvíjejících jejich schopnosti.

 

Fotoalbum

Expozice Zázraky evoluce

Expozice Zázraky evoluce

Expozice Zázraky evoluce

Expozice Zázraky evoluce

Expozice Zázraky evoluce

Expozice Zázraky evoluce

Expozice Okna do pravěku

Expozice Okna do pravěku

Expozice Okna do pravěku

Expozice Okna do pravěku

Expozice Okna do pravěku

Expozice Okna do pravěku

Pátrací hra v expozicích Historické budovy

Pátrací hra v expozicích Historické budovy

Výroba herbářových položek

Výroba herbářových položek

Prohlídka depozitářů v Horních Počernicích

Prohlídka depozitářů v Horních Počernicích

Lov vodních živočichů

Lov vodních živočichů

Návštěva úlů v Kroužkovací stanici

Návštěva úlů v Kroužkovací stanici

Exkurze do Stromovky s aplikací iNaturalist

Exkurze do Stromovky s aplikací iNaturalist