Děti se mohou těšit na týden objevů, poznání a her ze zoologie, botaniky, mineralogie i paleontologie. Čekají je návštěvy stálých přírodovědeckých expozic v Historické budově Národního muzea a badatelské aktivity jimi inspirované. Seznámí se i s prací přírodovědců v zákulisí muzea – v depozitářích v Horních Počernicích nebo v Kroužkovací stanici v Hostivaři. Městskou přírodu poznají i s mobilní aplikací iNaturalist v projektu „Prahou za přírodou“. 

S ohledem na totožný program tábora jako v předcházejících letech budou v případě převahy poptávky upřednostněni zájemci, kteří se tábora ještě nezúčastnili. 


Věk: 8–12 let (kapacita je omezena – max. 16 dětí)  KAPACITA TÁBORA JE JIŽ NAPLNĚNA
Cena: 2.900 Kč/dítě (pondělí–pátek)
Speciální cena: 2.500 Kč/dítě (pondělí–pátek) – pouze pro sourozence, kteří jsou přihlášeni ve stejném termínu
Termín a čas konání: 24. 7.–28. 7. 2023, 8.30–16.30 h, sraz účastníků vždy u Nové budovy Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1
Pro děti je zajištěn teplý oběd a pitný režim.
Informace: Mgr. František Tymr, frantisek.tymr@nm.cz, tel.: 224 497 471

Do 5 pracovních dnů od vyplnění elektronické přihlášky (dostupné níže na stránce od 3. 4. 2023) Vám zašleme na e-mail závazné potvrzení rezervace místa na příměstském táboře a variabilní symbol k uhrazení ceny tábora na účet muzea. Přihláška nabývá své platnosti v momentě připsání platby na účet Národního muzea. Platbu je nutné uhradit do 7 dnů od obdržení variabilního symbolu, v opačném případě Vaše rezervace propadá.


STORNO podmínky:

  • Odhlásíte-li dítě 3–1 den před začátkem konáním programu, storno poplatek činí 100 % z ceny.
  • Odhlásíte-li dítě 4–7 dní před začátkem konání programu, storno poplatek činí 50 % z ceny.
  • Odhlásíte-li dítě 8 a více dní před začátkem konání programu, storno poplatek činí 30 % z ceny.

Nemůže-li se dítě tábora účastnit ze zdravotních důvodů nebo onemocní-li během tábora, storno poplatek činí 30 % z ceny. V tomto případě je nutné doložit potvrzení od lékaře.

V případě zajištění náhradníka z Vaší strany storno poplatek neúčtujeme.


Proč příměstský tábor s Národním muzeem?

  • Nabízíme smysluplný program pro děti s hlubším zájmem o přírodovědu.
  • V programu nechybí hry, výlety, bádání, výtvarné a pohybové aktivity.
  • Národní muzeum je uznávaná instituce s dlouhou tradicí, ale moderním přístupem k vzdělávání dětí.
  • Děti se v rámci tábora podívají do míst běžným návštěvníkům nepřístupných či zpoplatněných.
  • Zaručujeme odborný dohled s profesionálními pedagogy volného času.
  • Děti trávící prázdniny v Praze se mohou vzdělávat, bavit a potkat nové kamarády při smysluplných činnostech všestranně rozvíjejících jejich schopnosti.

Fotoalbum

Příměstský tábor pro mladé přírodovědce

Příměstský tábor pro mladé přírodovědce

Účastníci tábora při pátračce v Sálu minerálů

Účastníci tábora při pátračce v Sálu minerálů

Malí přírodovědci

Malí přírodovědci