úterý 25. února 2020 představí Národní muzeum společně s Ústavem pro studium totalitních režimů v Historické budově Národního muzea knihy Petr Blažek – Pavla Melková: Památník Jana Palacha ve Všetatech a Petr Blažek: Živé pochodně v sovětském bloku. Politicky motivované případy sebeupalování 1966–1989.

Knihy uvedou režisérka Olga Sommerová a spisovatel Petr Placák. 

Publikace budou na místě k prodeji.

Prosíme o potvrzení účasti do 24. února na e-mailu narodni_muzeum@nm.cz.


Petr Blažek: Živé pochodně v sovětském bloku. Politicky motivované případy sebeupalování 1966–1989.

Tématem této historické monografie jsou politicky motivované případy sebeupálení v sovětském bloku v letech 1966–1989. Na základě historických pramenů autor napsal studii o tomto fenoménu a jednadvacet portrétů živých pochodní, u kterých je doložitelná minimálně částečná politická motivace. Celkem osm případů se stalo v Sovětském svazu (odehrály se na území dnešního Ruska, Ukrajiny, Litvy a Lotyšska), sedm případů sebeupálení se uskutečnilo v Československu, dva případy jsou z Rumunska a Polska a po jednom z východního Německa a Maďarska. Značná část z nich byla radikální reakcí na srpnovou okupaci Československa armádami pěti států Varšavské smlouvy a na potlačení pražského jara. Pro volbu sebeupálení jako formy radikálního protestu hrály zpočátku klíčovou roli případy vietnamských buddhistů. Od ledna 1969 mělo iniciační význam zejména sebeupálení Jana Palacha, které vyvolalo početnou vlnu následovníků nejen v domácím prostředí, ale také v zahraničí.

Petr Blažek – Pavla Melková: Památník Jana Palacha ve Všetatech

Publikace Památník Jana Palacha ve Všetatech není pouhým průvodcem po Památníku a expozici. Zachycuje rodinný dům Jana Palacha jako místo se zvláštním geniem loci, který inspiroval proměnu domu v Památník s prostupující hranou zla. Rovněž tak prezentuje Palachův čin v širokém kontextu rodiny a doby a ukazuje trvalou stopu, kterou zanechal nejenom v českých dějinách 20. a počátku 21. století. Kniha vyšla v 5 jazykových mutacích (česky, anglicky, německy, polsky a rusky).

Více informací o vybudovaném Památníku Jana Palacha ve Všetatech naleznete zde.