Historická budova Národního muzea skrývá překvapivá tajemství. Podaří se je holubu Emilovi za pomoci vzdělané muzejní myši Elvíry rozlousknout? A hlavně – uniknou nástrahám nočního hlídače, který je pronásleduje vyzbrojen převzácnými exponáty? Dobrodružná výprava do nitra muzea z pera Radka Malého s ilustracemi Filipa Pošivače představí dětem svět, který běžnému návštěvníkovi zůstane utajen. 

Soutěž:

Vyhrajte jednu z 5 knih Dlouhá noc muzejní myši! Stačí, když Elvíře a holubovi Emilovi pomocí koláže vyrobíte kamaráda a zašlete ho do 20. 7. 2020 s heslem „Koláž“ na adresu Oddělení vzdělávání, Národní muzeum, Vinohradská 1, 110 00 Praha 1 nebo na email vzdelavani@nm.cz. Ty nejpovedenější výtvory budou odměněny publikací.