Příměstský tábor na historické téma seznámí děti interaktivní formou s historickými expozicemi Národního muzea. Čekají je hry i badatelské aktivity v prostorách muzea i mimo ně. Svoji cestu děti zahájí v pravěku a budou putovat starověkem, středověkem a novověkem až do 20. století. Seznámí se s prací archeologů a historiků v zákulisí muzea a nahlédnou i do depozitářů a dalších muzejních objektů.


Věk: 8–12 let (kapacita je omezena – max. 20 dětí; akce se bude konat při minimálním počtu 6 dětí)   KAPACITA TÁBORA JE JIŽ NAPLNĚNA!
Cena: 2.400 Kč/dítě (pondělí–pátek)
Speciální cena: 2.200 Kč/dítě (pondělí–pátek) – pouze pro sourozence, kteří jsou přihlášeni ve stejném termínu
Termín a čas konání: 25. 7.–29. 7. 2022, 8.30–16.30 h, sraz účastníků vždy před vstupem do Nové budovy Národního muzea; Vinohradská 52/1, Praha 1
Pro děti je zajištěn oběd a pitný režim.
Informace: eliska.pekarkova@nm.cz a johana.tlusta@nm.cz, tel.: 224 497 416

Do 7 pracovních dnů od vyplnění elektronické přihlášky (níže na stránce) Vám zašleme na e-mail závazné potvrzení rezervace místa na příměstském táboře a variabilní symbol k uhrazení ceny tábora na účet muzea. Přihláška nabývá své platnosti v momentě připsání platby na účet Národního muzea. Platbu je nutné uhradit do 7 dnů od obdržení variabilního symbolu, v opačném případě Vaše rezervace propadá.


STORNO podmínky:

  • Odhlásíte-li dítě 3–1 den před začátkem konáním programu, storno poplatek činí 100 % z ceny.
  • Odhlásíte-li dítě 4–7 dní před začátkem konání programu, storno poplatek činí 50 % z ceny.
  • Odhlásíte-li dítě 8 a více dní před začátkem konání programu, storno poplatek činí 30 % z ceny.
  • V případě zrušení akce ze strany Národního muzea vrátí Národní muzeum platbu v plné výši.

Nemůže-li se dítě tábora účastnit ze zdravotních důvodů nebo onemocní-li během tábora, storno poplatek činí 30 % z ceny. V tomto případě je nutné doložit potvrzení od lékaře.

V případě zajištění náhradníka z Vaší strany storno poplatek neúčtujeme.