Komentovaná prohlídka provede žáky systematickou expozicí živočichů. V jednotlivých sálech si postupně představíme všechny skupiny od bezobratlých po savce. Pomůckou nám vždy bude vitrína s plejádou druhů popisující rozmanitost každé skupiny. Ukážeme si tak nejen typické představitele a jejich znaky, ale také méně známé druhy s neobvyklými přizpůsobeními. Kromě statických exponátů a modelů nám zvířata v pohybu zprostředkují i krátká videa.

Průběh návštěvy: prosíme školní skupiny, aby do Historické budovy Národního muzea přicházely ideálně s 15minutovým předstihem, který využijí k odbavení na pokladně, odložení osobních věcí v šatně, návštěvě toalety a přesunu na místo setkání s lektorem; žáci by měli být vybaveni pětikorunami sloužícími k obsluze šatních skříněk; sraz s lektory probíhá vždy v prostoru šaten

Objednávky: online rezervace níže na stránce

POKUD VÁM PO OBJEDNÁNÍ NEPŘIJDE POTVRZUJÍCÍ E-MAIL, PROSÍME KONTAKTUJTE NÁS.

REZERVACE PROGRAMU JE ZÁVAZNÁ. V PŘÍPADĚ, ŽE SE Z JAKÉHOKOLI DŮVODU NEMŮŽETE DOSTAVIT, JE NUTNO REZERVACI ZRUŠIT NA E-MAILU VZDELAVANI@NM.CZ.

Platba: možná v hotovosti i kartou u pokladny či na fakturu

Kontakt: vzdelavani@nm.cz, tel.: +420 224 497 443

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda

Klíčová slova: živočichové, biodiverzita, taxonomie

Výstupy žák: Rozlišuje několik základních skupin bezobratlých živočichů a všechny skupiny obratlovců; dokáže vyjmenovat více typických znaků skupin obratlovců; uvede typického i netypického.


Cílová skupina
2. stupeň ZŠ

Délka
60 minut

Počet žáků
max. 30 + 3 osoby pedagogického doprovodu

Cena
900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma
-