Komentovaná prohlídka provede žáky systematickou expozicí živočichů. V jednotlivých sálech si postupně představíme všechny skupiny od bezobratlých po savce. Pomůckou nám vždy bude vitrína s plejádou druhů popisující rozmanitost každé skupiny. Ukážeme si tak nejen typické představitele a jejich znaky, ale také méně známé druhy s neobvyklými přizpůsobeními. Kromě statických exponátů a modelů nám zvířata v pohybu zprostředkují i krátká videa.

Prosíme účastníky lektorovaných programů, aby se řídili aktuálně platným nařízením Ministerstva zdravotnictví. Před programem je třeba odevzdat jmenný seznam všech účastníků programu s telefonními čísly na všechny členy pedagogického doprovodu, a to předem v elektronické podobě na e-mail vzdelavani@nm.cz, případně ve fyzické podobě při příchodu do muzea. 

Všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

Průběh návštěvy: prosíme školní skupiny, aby do Historické budovy Národního muzea přicházely ideálně s 15minutovým předstihem, který využijí k odbavení na pokladně, odložení osobních věcí v šatně, návštěvě toalety a přesunu na místo setkání s lektorem; žáci by měli být vybaveni pětikorunami sloužícími k obsluze šatních skříněk; sraz s lektory probíhá vždy v prostoru šaten

Objednávky: online rezervace níže na stránce

POKUD VÁM PO OBJEDNÁNÍ NEPŘIJDE POTVRZUJÍCÍ E-MAIL, PROSÍME KONTAKTUJTE NÁS.

Platba: možná v hotovosti na pokladně či na fakturu; v případě platby na fakturu si prosím stáhněte formulář a vyplněný jej odevzdejte na pokladně 

Kontakt: vzdelavani@nm.cz, tel.: +420 224 497 443

Klíčová slova: živočichové, biodiverzita, taxonomie

Výstupy žák: Rozlišuje několik základních skupin bezobratlých živočichů a všechny skupiny obratlovců; dokáže vyjmenovat více typických znaků skupin obratlovců; uvede typického i netypického.


Cílová skupina
2. stupeň ZŠ

Délka
60 minut

Počet žáků
max. 30 + 3 osoby pedagogického doprovodu

Cena
900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma