Interaktivní edukační program provede děti příběhem Panteonu Národního muzea. Poznají práci sochařů a malířů, hravým způsobem si představí několik významných osobností, jejichž sochy jsou v Panteonu umístěny. Samy si poté formou živých obrazů vzájemně předvedou, jaké profese vybrané osobnosti Panteonu představují.


Objednávky: online rezervace níže na stránce

POKUD PO OBJEDNÁNÍ NEPŘIJDE POTVRZUJÍCÍ EMAIL, PROSÍME KONTAKTUJTE NÁS

Kontakt: vzdelavani@nm.cz, tel.: +420 224 497 443

Cílová skupina: Děti MŠ a žáci 1.–3. třídy ZŠ

Klíčová slova: Národní muzeum, Panteon, kultura, umění, poznání, hra

Výstupy žák: Dítě se prostřednictvím aktivizujících prvků programu seznamuje s významnými osobnostmi Panteonu, buduje si základní povědomí o kultuře a umění, naší vlasti. Učí se spolupracovat ve skupině.


Cílová skupina
Mateřská škola, 1. stupeň ZŠ

Délka
60 minut

Počet žáků
max. 30

Cena
MŠ 500 Kč/třída, ZŠ 900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma