Workshop seznámí žáky s výstavou 50. léta, která prezentuje klíčové události daného období jako jsou válečné ozvuky, měnová reforma, osudy elit, proces s Miladou Horákovou a Josefem Toufarem, propagandistický filmový průmysl, dobový tisk, kolektivizace venkova či třetí odboj, ale také olympijské úspěchy Emila Zátopka a Áji Vrzáňové či činnost exilu a vnitřní opozice. Výstava ukazuje jak zločiny komunistického režimu, tak poválečné nadšení, které tomuto režimu umožnilo převzít politickou moc ve státě. Lektorovaný program je inspirován principy badatelské výuky. Žáci budou mít možnost prostřednictvím mobilní aplikace vybírat vystavené předměty a diskutovat o jejich významu pro témata, kterým se výstava věnuje. Nebude chybět práce s textem a závěrečná diskuse o povaze 50. let.

Vybavení: program probíhá s využitím mobilní aplikace; prosíme školy, aby každá třída byla vybavena min. 4 smartphony se čtečkou QR kódů

Průběh návštěvy: prosíme školní skupiny, aby do Historické budovy Národního muzea přicházely ideálně s 15minutovým předstihem, který využijí k odbavení na pokladně, odložení osobních věcí v šatně, návštěvě toalety a přesunu na místo setkání s lektorem; žáci by měli být vybaveni pětikorunami sloužícími k obsluze šatních skříněk; sraz s lektory probíhá vždy v prostoru šaten

Objednávky: online níže na stránce

POKUD VÁM PO OBJEDNÁNÍ NEPŘIJDE POTVRZUJÍCÍ E-MAIL, PROSÍME KONTAKTUJTE NÁS.

REZERVACE PROGRAMU JE ZÁVAZNÁ. V PŘÍPADĚ, ŽE SE Z JAKÉHOKOLI DŮVODU NEMŮŽETE DOSTAVIT, JE NUTNO REZERVACI ZRUŠIT NA E-MAILU VZDELAVANI@NM.CZ.

Platba: možná v hotovosti i kartou u pokladny či na fakturu

Cílová skupina: 9. ročník ZŠ, SŠ

Objednávky: vzdelavani@nm.cz, tel.: +420 224 497 443

Klíčová slova: komunismus, propaganda, odboj, politické procesy, kolektivizace, Klement Gottwald


Cílová skupina
2. stupeň ZŠ, Střední škola

Délka
90 minut

Počet žáků
max. 30 + 3 osoby pedagogického doprovodu

Cena
ZŠ 900 Kč/třída, SŠ 900 Kč/třída + 40 Kč/žák, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma
-