Komentovaná prohlídka seznámí žáky s rozmanitostí živočišné říše. V jednotlivých sálech se zaměříme na nejtypičtější představitele hlavních skupin živočichů, jejich znaky, životní prostředí a způsob života. Pomohou nám v tom velkoformátové exponáty jako korálový útes, kmen z amazonského pralesa nebo kolonie mořských ptáků. Některé principy si budou moci děti vyzkoušet na pohyblivých interaktivních modelech.

Průběh návštěvy: prosíme školní skupiny, aby do Historické budovy Národního muzea přicházely ideálně s 15minutovým předstihem, který využijí k odbavení na pokladně, odložení osobních věcí v šatně, návštěvě toalety a přesunu na místo setkání s lektorem; žáci by měli být vybaveni pětikorunami sloužícími k obsluze šatních skříněk; sraz s lektory probíhá vždy v prostoru šaten

Objednávky: online rezervace níže na stránce

POKUD VÁM PO OBJEDNÁNÍ NEPŘIJDE POTVRZUJÍCÍ E-MAIL, PROSÍME KONTAKTUJTE NÁS.

REZERVACE PROGRAMU JE ZÁVAZNÁ. V PŘÍPADĚ, ŽE SE Z JAKÉHOKOLI DŮVODU NEMŮŽETE DOSTAVIT, JE NUTNO REZERVACI ZRUŠIT NA E-MAILU VZDELAVANI@NM.CZ.

Platba: možná v hotovosti i kartou u pokladny či na fakturu

Kontakt: vzdelavani@nm.cz, tel.: +420 224 497 443

Cílová skupina: 2.–5. třída ZŠ

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda

Klíčová slova: zvířata, bezobratlí, ryby, obojživelníci a plazi, ptáci, savci, typické znaky

Výstupy žák: Rozlišuje mezi bezobratlými živočichy a obratlovci; pojmenuje hlavní třídy obratlovců a uvede zástupce; dokáže uvést typický znak těchto tříd.


Cílová skupina
1. stupeň ZŠ

Délka
60 minut

Počet žáků
max. 30 + 3 osoby pedagogického doprovodu

Cena
900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma
-