Komentovaná prohlídka seznámí žáky s rozmanitostí živočišné říše. V jednotlivých sálech se zaměříme na nejtypičtější představitele hlavních skupin živočichů, jejich znaky, životní prostředí a způsob života. Pomohou nám v tom velkoformátové exponáty jako korálový útes, kmen z amazonského pralesa nebo kolonie mořských ptáků. Některé principy si budou moci děti vyzkoušet na pohyblivých interaktivních modelech.

Prosíme účastníky lektorovaných programů, aby se řídili aktuálně platným nařízením Ministerstva zdravotnictví. Před programem je třeba odevzdat jmenný seznam všech účastníků programu s telefonními čísly na všechny členy pedagogického doprovodu, a to předem v elektronické podobě na e-mail vzdelavani@nm.cz, případně ve fyzické podobě při příchodu do muzea. 

Všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

Průběh návštěvy: prosíme školní skupiny, aby do Historické budovy Národního muzea přicházely ideálně s 15minutovým předstihem, který využijí k odbavení na pokladně, odložení osobních věcí v šatně, návštěvě toalety a přesunu na místo setkání s lektorem; žáci by měli být vybaveni pětikorunami sloužícími k obsluze šatních skříněk; sraz s lektory probíhá vždy v prostoru šaten

Objednávky: online rezervace níže na stránce

POKUD VÁM PO OBJEDNÁNÍ NEPŘIJDE POTVRZUJÍCÍ E-MAIL, PROSÍME KONTAKTUJTE NÁS.

Platba: možná v hotovosti na pokladně či na fakturu; v případě platby na fakturu si prosím stáhněte formulář a vyplněný jej odevzdejte na pokladně 

Kontakt: vzdelavani@nm.cz, tel.: +420 224 497 443

Cílová skupina: 2.–5. třída ZŠ

Klíčová slova: zvířata, bezobratlí, ryby, obojživelníci a plazi, ptáci, savci, typické znaky

Výstupy žák: Rozlišuje mezi bezobratlými živočichy a obratlovci; pojmenuje hlavní třídy obratlovců a uvede zástupce; dokáže uvést typický znak těchto tříd.


Cílová skupina
1. stupeň ZŠ

Délka
60 minut

Počet žáků
max. 30 + 3 osoby pedagogického doprovodu

Cena
900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma