Komentovaná prohlídka zavede žáky do historicky první zpřístupněné expozice Národního muzea. Navíc si historický sál s minerály zachoval i po více jak jednom a čtvrt století svoji původní podobu. Můžeme se tak přenést do doby, kdy se v muzeu procházely dámy v krinolínách a pánové v cylindrech a kdy muzejní sbírky vznikaly z darů českých vlastenců a šlechticů. Mezi čtyřmi tisíci exponáty vybereme to nejzajímavější, nejcennější a nejkrásnější, co sbírka nabízí. Komentovaná prohlídka je vhodná pro všechny věkové skupiny žáků a výklad jim bude přizpůsoben.

Prosíme účastníky lektorovaných programů, aby se řídili aktuálně platným nařízením Ministerstva zdravotnictví. Před programem je třeba odevzdat jmenný seznam všech účastníků programu s telefonními čísly na všechny členy pedagogického doprovodu, a to předem v elektronické podobě na e-mail vzdelavani@nm.cz, případně ve fyzické podobě při příchodu do muzea. 

Všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

Průběh návštěvy: prosíme školní skupiny, aby do Historické budovy Národního muzea přicházely ideálně s 15minutovým předstihem, který využijí k odbavení na pokladně, odložení osobních věcí v šatně, návštěvě toalety a přesunu na místo setkání s lektorem; žáci by měli být vybaveni pětikorunami sloužícími k obsluze šatních skříněk; sraz s lektory probíhá vždy v prostoru šaten

Objednávky: vzdelavani@nm.cz, tel.: 224 497 443

POKUD PO OBJEDNÁNÍ NEPŘIJDE POTVRZUJÍCÍ EMAIL, PROSÍME KONTAKTUJTE NÁS.

Platba: možná v hotovosti na pokladně či na fakturu; v případě platby na fakturu si prosím stáhněte formulář a vyplněný jej odevzdejte na pokladně 

Klíčová slova: Národní muzeum, historie muzea, sbírka, nerosty, zlato


Cílová skupina
1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, Střední škola

Délka
45 minut

Počet žáků
max. 30

Cena
ZŠ 900 Kč/třída, SŠ 40 Kč/žák + 900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma