V průběhu komentované prohlídky si žáci prohlédnou zrekonstruovanou Historickou budovu Národního muzea, dozvědí se zajímavosti o architektuře budovy i jejích proměnách v čase a navštíví různá zákoutí jejího interiéru včetně podzemní chodby, která ji spojuje s Novou budovou. Prohlídka bude přizpůsobena věku žáků.

Upozornění: tato prohlídka nezahrnuje komentovanou prohlídku jednotlivých výstav, expozic a kupole. Tyto prostory je však v rámci vstupenky možno navštívit samostatně (s výjimkou speciálních výstav, na něž se vztahuje zvláštní vstupné).

Prosíme účastníky lektorovaných programů, aby se řídili aktuálně platným nařízením Ministerstva zdravotnictví. Před programem je třeba odevzdat jmenný seznam všech účastníků programu s telefonními čísly na všechny členy pedagogického doprovodu, a to předem v elektronické podobě na e-mail vzdelavani@nm.cz, případně ve fyzické podobě při příchodu do muzea. 

Všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

Průběh návštěvy: prosíme školní skupiny, aby do Historické budovy Národního muzea přicházely ideálně s 15minutovým předstihem, který využijí k odbavení na pokladně, odložení osobních věcí v šatně, návštěvě toalety a přesunu na místo setkání s lektorem; žáci by měli být vybaveni pětikorunami sloužícími k obsluze šatních skříněk; sraz s lektory probíhá vždy v prostoru šaten

Objednávky: vzdelavani@nm.cz, tel.: +420 224 497 443

POKUD VÁM PO OBJEDNÁNÍ NEPŘIJDE POTVRZUJÍCÍ E-MAIL, PROSÍME KONTAKTUJTE NÁS.

Platba: možná v hotovosti na pokladně či na fakturu; v případě platby na fakturu si prosím stáhněte formulář a vyplněný jej odevzdejte na pokladně 


Cílová skupina
1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, Střední škola

Délka
60 minut

Počet žáků
max. 30 + 3 osoby pedagogického doprovodu

Cena
ZŠ 900 Kč/třída, SŠ 900 Kč/třída + 40 Kč/žák, max. 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma

Fakturační formulář