Vzdělávací festival přírodovědných filmů nabízí krátké filmové projekce o živočišných druzích, ekosystémech, ochraně přírody a globálních výzvách. Na edukativní videa z online knihovny CCBC vždy navazuje beseda s protagonistou. O moderovanou diskuzi se žáky se starají moderátoři Rádia Junior. 
Cílem festivalu je představit žákům vybrané živočišné druhy, přiblížit práci terénních zoologů a podpořit ochranu přírody.

Program je určen předem objednaným žákům druhého stupně ZŠ a víceletých gymnázií.

Program festivalu a objednání: ZDE

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda


Cílová skupina
2. stupeň ZŠ

Cena
ZŠ zdarma včetně 3 osob pedagogického doprovodu