Žáci během edukačního programu v prostoru Panteonu Národního muzea prostřednictvím aktivní práce s pracovními listy poznávají vybrané osobnosti českého národa. Pochopí a interpretují význam těchto osobností a samotného Panteonu pro náš národ i současnou společnost.


Objednávky: online rezervace níže na stránce

POKUD PO OBJEDNÁNÍ NEPŘIJDE POTVRZUJÍCÍ EMAIL, PROSÍME KONTAKTUJTE NÁS

Kontakt: vzdelavani@nm.cz, tel.: +420 224 497 443

Klíčová slova: Národní muzeum, architektura, umění, historie, národ

Výstupy žák: Rozpozná významné osobnosti české kultury, umění a vědy a stručně je charakterizuje. Popíše některé základní prvky umělecké výzdoby Panteonu a porovná je s jinými památkami. Zamyslí se nad význam Panteonu pro českou společnost a kulturu.


Cílová skupina
2. stupeň ZŠ

Délka
60 minut

Počet žáků
max. 30

Cena
900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma