Žáci během edukačního programu v prostoru Panteonu Národního muzea prostřednictvím aktivní práce s pracovními listy poznávají vybrané osobnosti českého národa. Pochopí a interpretují význam těchto osobností a samotného Panteonu pro náš národ i současnou společnost.

Průběh návštěvy: prosíme školní skupiny, aby do Historické budovy Národního muzea přicházely ideálně s 15minutovým předstihem, který využijí k odbavení na pokladně, odložení osobních věcí v šatně, návštěvě toalety a přesunu na místo setkání s lektorem; žáci by měli být vybaveni pětikorunami sloužícími k obsluze šatních skříněk; sraz s lektory probíhá vždy v prostoru šaten

Objednávky: online rezervace níže na stránce

POKUD PO OBJEDNÁNÍ NEPŘIJDE POTVRZUJÍCÍ EMAIL, PROSÍME KONTAKTUJTE NÁS.

REZERVACE PROGRAMU JE ZÁVAZNÁ. V PŘÍPADĚ, ŽE SE Z JAKÉHOKOLI DŮVODU NEMŮŽETE DOSTAVIT, JE NUTNO REZERVACI ZRUŠIT NA E-MAILU VZDELAVANI@NM.CZ.

Platba: možná v hotovosti i kartou u pokladny či na fakturu

Kontakt: vzdelavani@nm.cz, tel.: +420 224 497 443

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Umění a kultura

Klíčová slova: Národní muzeum, architektura, umění, historie, národ

Výstupy žák: Rozpozná významné osobnosti české kultury, umění a vědy a stručně je charakterizuje. Popíše některé základní prvky umělecké výzdoby Panteonu a porovná je s jinými památkami. Zamyslí se nad význam Panteonu pro českou společnost a kulturu.


Cílová skupina
2. stupeň ZŠ

Délka
60 minut

Počet žáků
max. 30

Cena
900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma