Komentovaná prohlídka provede žáky paleontologickou expozicí Národního muzea. Těžištěm expozice jsou unikátní nálezy z území České republiky od slavných Barrandových trilobitů přes jediného českého dinosaura až po do nálezy z poslední doby ledové. Vysvětlíme si, jaké byly příčiny a důsledky změn přírodního prostředí v jednotlivých periodách pravěku, a při povídání o hledání fosilií zjistíme, jak blízce je paleontologie spjata s geologií.

Průběh návštěvy: prosíme školní skupiny, aby do Historické budovy Národního muzea přicházely ideálně s 15minutovým předstihem, který využijí k odbavení na pokladně, odložení osobních věcí v šatně, návštěvě toalety a přesunu na místo setkání s lektorem; žáci by měli být vybaveni pětikorunami sloužícími k obsluze šatních skříněk; sraz s lektory probíhá vždy v prostoru šaten

Objednávky: online rezervace níže na stránce

POKUD VÁM PO OBJEDNÁNÍ NEPŘIJDE POTVRZUJÍCÍ E-MAIL, PROSÍME KONTAKTUJTE NÁS.

REZERVACE PROGRAMU JE ZÁVAZNÁ. V PŘÍPADĚ, ŽE SE Z JAKÉHOKOLI DŮVODU NEMŮŽETE DOSTAVIT, JE NUTNO REZERVACI ZRUŠIT NA E-MAILU VZDELAVANI@NM.CZ.

Platba: možná v hotovosti i kartou u pokladny či na fakturu

Kontakt: vzdelavani@nm.cz, tel.: +420 224 497 443

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda

Klíčová slova: paleontologie, fosilní záznam, éry a periody Země, Barrandien

Výstupy žák: Žáci umí vyjmenovat jednotlivé éry a většinu period pravěku; v každé éře dokážou popsat typické prostředí, které panovalo na území dnešní ČR a co ho ovlivnilo; dokážou pojmenovat paleontologicky významnou lokalitu v ČR; popíšou význam fosilií pro dataci geologických vrstev.


Cílová skupina
Střední škola

Délka
60 minut

Počet žáků
max. 30

Cena
900 Kč/třída + 40 Kč/žák, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma