Panteon Národního muzea patří svou uměleckou výzdobou k jednomu z nejkrásnějších sálů v naší republice. Neméně zajímavý je však také jeho význam ideologický. Žáci se v rámci edukačního programu seznámí s vybranými osobnostmi, umělci i proměnou Panteonu od 19. století až do současnosti. Díky aktivní práci s pracovními listy a diskuzi s lektorem pochopí a interpretují význam těchto osobností i samotného Panteonu pro náš národ i současnou společnost.

Prosíme účastníky lektorovaných programů, aby se řídili aktuálně platným nařízením Ministerstva zdravotnictví. Před programem je třeba odevzdat jmenný seznam všech účastníků programu s telefonními čísly na všechny členy pedagogického doprovodu, a to předem v elektronické podobě na e-mail vzdelavani@nm.cz, případně ve fyzické podobě při příchodu do muzea. 

Všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

Průběh návštěvy: prosíme školní skupiny, aby do Historické budovy Národního muzea přicházely ideálně s 15minutovým předstihem, který využijí k odbavení na pokladně, odložení osobních věcí v šatně, návštěvě toalety a přesunu na místo setkání s lektorem; žáci by měli být vybaveni pětikorunami sloužícími k obsluze šatních skříněk; sraz s lektory probíhá vždy v prostoru šaten

Objednávky: online rezervace níže na stránce

POKUD PO OBJEDNÁNÍ NEPŘIJDE POTVRZUJÍCÍ EMAIL, PROSÍME KONTAKTUJTE NÁS.

Platba: možná v hotovosti na pokladně či na fakturu; v případě platby na fakturu si prosím stáhněte formulář a vyplněný jej odevzdejte na pokladně 

Kontakt: vzdelavani@nm.cz, tel.: +420 224 497 443

Klíčová slova: Národní muzeum, umění, architektura, historie, nacionalismus

Výstupy žák: Rozpozná významné osobnosti české kultury, umění a vědy, zhodnotí jejich přínos. Interpretuje příčiny a důsledky změn v Panteonu v průběhu let a pochopí jeho význam pro českou společnost a kulturu. Popíše architektonickou i uměleckou výzdobu Panteonu.


Cílová skupina
Střední škola

Délka
60 minut

Počet žáků
max. 30

Cena
40 Kč/žák + 900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma

Fakturační formulář