Panteon Národního muzea patří svou uměleckou výzdobou k jednomu z nejkrásnějších sálů v naší republice. Neméně zajímavý je však také jeho význam ideologický. Žáci se v rámci edukačního programu seznámí s vybranými osobnostmi, umělci i proměnou Panteonu od 19. století až do současnosti. Díky aktivní práci s pracovními listy a diskuzi s lektorem pochopí a interpretují význam těchto osobností i samotného Panteonu pro náš národ i současnou společnost.


Objednávky: online rezervace níže na stránce

POKUD PO OBJEDNÁNÍ NEPŘIJDE POTVRZUJÍCÍ EMAIL, PROSÍME KONTAKTUJTE NÁS

Kontakt: vzdelavani@nm.cz, tel.: +420 224 497 443

Klíčová slova: Národní muzeum, umění, architektura, historie, nacionalismus

Výstupy žák: Rozpozná významné osobnosti české kultury, umění a vědy, zhodnotí jejich přínos. Interpretuje příčiny a důsledky změn v Panteonu v průběhu let a pochopí jeho význam pro českou společnost a kulturu. Popíše architektonickou i uměleckou výzdobu Panteonu.


Cílová skupina
Střední škola

Délka
60 minut

Počet žáků
max. 30

Cena
40 Kč/žák + 900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma