Komentovaná prohlídka provede žáky expozicí recentních živočichů. Hlavní důraz bude kladen na vývojové vztahy mezi jednotlivými skupinami, včetně vybraných vyhynulých skupin. Významným vodítkem budou zobrazení těchto vztahů na fylogenetických stromech. Zaměříme se především na obratlovce a vývoj klíčových znaků, např. způsob rozmnožování. Kromě samostatných skupin neopomeneme ani společenstva druhů v různých zoogeografických oblastech.

Průběh návštěvy: prosíme školní skupiny, aby do Historické budovy Národního muzea přicházely ideálně s 15minutovým předstihem, který využijí k odbavení na pokladně, odložení osobních věcí v šatně, návštěvě toalety a přesunu na místo setkání s lektorem; žáci by měli být vybaveni pětikorunami sloužícími k obsluze šatních skříněk; sraz s lektory probíhá vždy v prostoru šaten

Objednávky: online rezervace níže na stránce

POKUD VÁM PO OBJEDNÁNÍ NEPŘIJDE POTVRZUJÍCÍ E-MAIL, PROSÍME KONTAKTUJTE NÁS.

REZERVACE PROGRAMU JE ZÁVAZNÁ. V PŘÍPADĚ, ŽE SE Z JAKÉHOKOLI DŮVODU NEMŮŽETE DOSTAVIT, JE NUTNO REZERVACI ZRUŠIT NA E-MAILU VZDELAVANI@NM.CZ.

Platba: možná v hotovosti i kartou u pokladny či na fakturu

Kontakt: vzdelavani@nm.cz, tel.: +420 224 497 443

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda

Klíčová slova: živočichové, evoluce, vyhynulý předek, fylogenetický strom, zoogeografie

Výstupy žák: Na příkladech poznává princip evolučního vývoje; orientuje se ve vývojových vztazích mezi obratlovci, včetně skupin vyhynulých; zná základní geografické oblasti a jejich typické zvířecí představitele.


Cílová skupina
Střední škola

Délka
60 minut

Počet žáků
max. 30 + 3 osoby pedagogického doprovodu

Cena
900 Kč/třída + 40 Kč/žák, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma
-