Žáci se v rámci edukačního programu seznámí s Panteonem a jeho významem pro český národ a kulturu. Prohlédnou si díla předních malířů a sochařů a poznají vybrané osobnosti české kultury, umění a vědy. Poznají prostor, který není běžnou součástí muzeí, ale k tomu Národnímu neoddělitelně patří. Společně s lektorem i díky samostatné práci s pracovními listy si poté utřídí a upevní získané znalosti a sami se na chvíli stanou tvůrci Panteonu.

Prosíme účastníky lektorovaných programů, aby se řídili aktuálně platným nařízením Ministerstva zdravotnictví. Před programem je třeba odevzdat jmenný seznam všech účastníků programu s telefonními čísly na všechny členy pedagogického doprovodu, a to předem v elektronické podobě na e-mail vzdelavani@nm.cz, případně ve fyzické podobě při příchodu do muzea. 

Všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

Průběh návštěvy: prosíme školní skupiny, aby do Historické budovy Národního muzea přicházely ideálně s 15minutovým předstihem, který využijí k odbavení na pokladně, odložení osobních věcí v šatně, návštěvě toalety a přesunu na místo setkání s lektorem; žáci by měli být vybaveni pětikorunami sloužícími k obsluze šatních skříněk; sraz s lektory probíhá vždy v prostoru šaten

Objednávky: online rezervace níže na stránce

POKUD PO OBJEDNÁNÍ NEPŘIJDE POTVRZUJÍCÍ EMAIL, PROSÍME KONTAKTUJTE NÁS

Platba: možná v hotovosti na pokladně či na fakturu; v případě platby na fakturu si prosím stáhněte formulář a vyplněný jej odevzdejte na pokladně 

Kontakt: vzdelavani@nm.cz, tel.: +420 224 497 443

Cílová skupina: 4.–5. třída ZŠ

Klíčová slova: Národní muzeum, malířství, sochařství, historie, národ

Výstupy žák: Dokáže vyjmenovat několik osobností spojených s Panteonem a stručně je charakterizovat. Popíše některé základní prvky umělecké výzdoby Panteonu. Chápe význam muzea jako instituce.


Cílová skupina
1. stupeň ZŠ

Délka
60 minut

Počet žáků
max. 30

Cena
900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma

Fakturační formulář