Žáci se v rámci edukačního programu seznámí s Panteonem a jeho významem pro český národ a kulturu. Prohlédnou si díla předních malířů a sochařů a poznají vybrané osobnosti české kultury, umění a vědy. Poznají prostor, který není běžnou součástí muzeí, ale k tomu Národnímu neoddělitelně patří. Společně s lektorem i díky samostatné práci s pracovními listy si poté utřídí a upevní získané znalosti a sami se na chvíli stanou tvůrci Panteonu.


Objednávky: online rezervace níže na stránce

Kontakt: vzdelavani@nm.cz, tel.: 224 497 443

Cílová skupina: 4.–5. třída ZŠ

Klíčová slova: Národní muzeum, malířství, sochařství, historie, národ

Výstupy žák: Dokáže vyjmenovat několik osobností spojených s Panteonem a stručně je charakterizovat. Popíše některé základní prvky umělecké výzdoby Panteonu. Chápe význam muzea jako instituce.


Cílová skupina
1. stupeň ZŠ

Délka
60 minut

Počet žáků
max. 15

Cena
500 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma